W Wilnie - konsekracja biskupa Dariusa Trijonisa


Konsekracja bpa Dariusa Trijonisa. fot. vilnensis.lt/Laima Penek
Archidiecezja wileńska ma drugiego biskupa pomocniczego. W sobotę, 16 grudnia w bazylice archikatedralnej pw. św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie konsekracji nowego biskupa Dariusa Trijonisa dokonał metropolita wileński arcybiskup Gintaras Grušas. W uroczystościach uczestniczył nuncjusz apostolski arcybiskup Pedro López Quintana, biskupi z Litwy i zagranicy, licznie zgromadzeni księża, zakonnicy i zakonnice oraz wierni.


Po złożeniu przez biskupa nominata ks. Dariusa Trijonisa przyrzeczenia został on konsekrowany – poprzez nałożenie rąk i modlitwę święceń. Wręczone zostały mu insygnia biskupie: pierścień, mitra i pastorał.

W homilii metropolita wileński arcybiskup Gintaras Grušas mówił o prostocie i szczerości – cnotach, które biskup Darius obrał za swoje hasło. „Pan Bóg wzywa biskupa Dariusa i nas wszystkich do tej prostoty, w której kryje się wielka moc“ – mówił arcybiskup. Zwracając się zaś do konsekrowanego, powiedział: „Niech przyjmującego w tym jubileuszowym roku dar biskupi ma w swej opiece Matka Boża Trocka, Niech towarzyszy Ci na Twej drodze posługi biskupiej. Maria w swojej prostocie i pokorze usłyszała Słowo Boże i posłusznie je wykonywała przez całe życie. Życzę również Tobie, byś tak kroczył i żył”.

Arcybiskup G. Grušas będzie odtąd miał dwóch biskupów pomocniczych: Arūnasa Poniškaitisa i Dariusa Trijonisa. D. Trijonis został dziewiątym biskupem prowadzącym aktywną działalność duszpasterską w diecezjach Litwy.

29 września br. Ojciec Święty Franciszek mianował dra nauk teologicznych ks. Dariusa Trijonisa biskupem pomocniczym archidiecezji wileńskiej, mianując go jednocześnie biskupem tytularnym Fissiany.  

Herb biskupa D. Trijonisa przedstawia siedem zielonych wzgórz symbolizujących jego rodzinne miasto Telsze na Żmudzi. Złota litera M – to Najświętsza Maryja Panna, biała lilia symbolizuje św. Antoniego i św. Kazimierza. Łacińskie wezwanie „IN SIMPLICITATE ET SINCERITATE DEI” („W prostocie serca i szczerości wobec Boga”), zostało zaczerpnięte z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: „Chlubą bowiem jest dla nas świadectwo naszego sumienia, bo w prostocie serca i szczerości wobec Boga, a nie według mądrości doczesnej, lecz według łaski Bożej postępowaliśmy na świecie, szczególnie względem was” (2 Kor 1, 12 b). 

 

Darius Trijonis urodził się 21 kwietnia 1973 r. w Telszach w rodzinie praktykujących katolików. Po ukończeniu nauki w szkole w latach 1991–1996 studiował w Seminarium Duchownym im. bp. Vincentasa Borisevičiusa w Telszach. Święceń diakonatu 25 maja 1996 roku udzielił mu ówczesny biskup telszański Antanas Vaičius. Na praktykę pastoralną został wysłany do Połągi, gdzie m.in. uczył religii we wszystkich trzech szkołach w tym mieście.

18 maja 1997 r. D. Trijonis przyjął święcenia kapłańskie i został wysłany na studia do Rzymu. W 1999 r. ukończył naukę na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, uzyskując tytuł licencjata z teologii pastoralnej.

Po powrocie na Litwę został prefektem Seminarium Duchownego w Telszach. Przez trzy lata pracował jako wykładowca i wychowawca kleryków.

W 2002 r. wyjechał do Rzymu w celu kontynuowania studiów teologicznych. Rozpoczął studia doktoranckie w Akademii Alfonsjańskiej z teologii moralnej. W 2006 r. obronił doktorat „Solidarność z imigrantami. Aspekt etyczno-pastoralny. Analiza sytuacji na Litwie w oparciu o nauczanie Kościoła katolickiego”.  

Na początku 2006 r. wrócił na Litwę, gdzie objął stanowisko wicerektora Seminarium Duchownego w Telszach, pracował jako wykładowca. Dotychczas na uczelni tej wykłada ogólną i specjalną teologię moralną. W 2007 r. został mianowany rezydentem parafii pw. św. Michała Archanioła w Gargždai (okręg kłajpedzki), wykładał również na Uniwersytecie Kłajpedzkim. W latach 2008–2012 był proboszczem parafii pw. Świętej Rodziny w Plikach (rejon kłajpedzki).

W latach 2012–2015 pracował w sekretariacie Konferencji Episkopatu Litwy w Wilnie na stanowisku zastępcy sekretarza generalnego, był członkiem zarządu wydawnictwa „Katalikų pasaulio leidiniai”. Udzielał się w działalności duszpasterskiej w bazylice archikatedralnej w Wilnie. W latach 2013–2014 wykładał ogólną teologię moralną w Seminarium Duchownym św. Józefa w Wilnie. 

W 2015 roku wrócił do Telsz, gdzie został mianowany administratorem katedry pw. św. Antoniego Padewskiego. W lipcu br. został mianowany również ekonomem kurii telszańskiej oraz Seminarium Duchownego im. bp. Vincentasa Borisevičiusa w Telszach.

Biskup  pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis zna języki włoski, niemiecki, rosyjski oraz podstawy angielskiego. W latach 2000–2010 był organizatorem pielgrzymek do świątyń w Europie. Ks. D. Trijonis udzielał się w działalności pastoralnej wśród wiernych w Niemczech i Włoszech. Prowadził działalność duszpasterską wśród Litwinów w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Finlandii.  

Na podstawie: vilnensis.lt, inf. wł.

Komentarze

#1 Należy ubolewać że wśród

Należy ubolewać że wśród wybieranych biskupów Wilna zabrakło kapłanów mówiących po polsku.Smutne bo ta sytuacja nie jest przypadkowa.

#2 Czekamy na msze w języku

Czekamy na msze w języku polskim w katedrze wileńskiej- kiedyś się to stanie

#3 Dziwne że biskup skierowany

Dziwne że biskup skierowany do Wilna zna tyle różnych języków, ale nie polskiego. Pomyślałby kto, że to dziwne, że w diecezji wileńskiej nie ma żadnego biskupa pomocniczego Polaka, choć to Polacy stanowią tu liczną grupę wiernych. No ale to jest Litwa... zakompleksiona, nacjonalistyczna i prowincjonalna. Nawet w temacie hierarchii kościelnej.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.