W Wilnie – marsz w obronie praw kobiet


Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet we czwartek, 8 marca w Wilnie odbył się marsz w obronie praw kobiet. Uczestniczki i uczestnicy pochodu przeszli od placu Katedralnego pod Sejm RL, gdzie zorganizowano wiec. Kobiety żądały powstrzymania przemocy i molestowania oraz zapewnienia równych praw z mężczyznami.Aktywne kobiety ze świata sztuki, nauki, polityki i biznesu, przedstawicielki organizacji pozarządowych, działaczki społeczne podkreślały, że „zmiany pukają do drzwi”.

Po zakończeniu przemarszu jego uczestniczki wręczyły przedstawicielom władzy petycję z żądaniami, w której nawołują przede wszystkim do podjęcia niezwłocznych działań w walce z przemocą wobec kobiet i w środowisku rodzinnym. Apelują również o stworzenie systemu, w którym ofiary przemocy, w tym – przemocy seksualnej – mogłyby otrzymać pomoc.

Kobiety wyraziły również poparcie dla apelu organizacji pozarządowych o ratyfikację Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Pierwszy zorganizowany w Wilnie powszechny marsz w obronie praw kobiet odbył się 8 marca 2016 roku.    

Na podstawie: bns.lt, diena.lt