W Wilnie rozpoczęły się obchody ponarskie


Członkowie Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, fot. wilnoteka.lt
W Wilnie rozpoczęły się Dni Ponarskie organizowane przez Stowarzyszenie Rodzina Ponarska. Członkowie Stowarzyszenia oraz uczniowie Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa złożyli kwiaty i zapalili znicze przy tablicy na ulicy Połockiej na Zarzeczu, która upamiętnia światowej sławy lekarza, znakomitego onkologa prof. Kazimierza Pelczara i na symbolicznym grobie Henryka Pilścia (harcerza i żołnierza AK) znajdującym się na cmentarzu Bernardyńskim. Obaj zginęli w Ponarach.
"Ten rok jest dla nas szczególny, gdyż przypada 75. rocznica zamordowania w Ponarach dużej grupy młodzieży gimnazjalnej, licealnej, tuż po maturze. Razem z tą młodzieżą zginął ks. Świrkowski, który rękoma związanymi drutem kolczastym tą młodzież błogosławił, a młodzież ginęła z okrzykiem: "Niech żyje wolna Polska!" - powiedziała Wilnotece Maria Wieloch, prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska. 

Duża grupa polskiej młodzieży, należącej do konspiracyjnego Związku Wolnych Polaków, skupiającego najbardziej ofiarnych młodych wilnian, patriotów, uczniów i absolwentów wileńskich gimnazjów została stracona w Ponarach w maju 1942 r.

Polacy, Żydzi i przedstawiciele innych narodowości byli rozstrzeliwani w Ponarach przez cały okres niemieckiej okupacji. Społeczność żydowska Litwy Dzień Zagłady obchodzi co roku 23 września, w tym roku jednak z racji na przypadający tego dnia szabas uroczystości zostały przeniesione na 26 września. Członkowie Rodziny Ponarskiej nie będą więc mogli wziąć udziału w organizowanych przez wspólnotę żydowską obchodach, ale w programie Dni Ponarskich jest spotkanie w Centrum Tolerancji Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona w Wilnie i zwiedzanie wystawy o Holokauście. 

W ramach Dni Ponarskich zaplanowana jest też konferencja i złożenie kwiatów pod Tablicą Ponarską w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Członkowie Rodziny Ponarskiej będą też w Zułowie, Ejszyszkach i Solecznikach. W sobotę w Ponarach odbędzie się apel pamięci. Szczegółowy program jest tutaj.

Wśród uczestników obchodów są członkowie ofiar zbrodni ponarskiej, m.in. brat Henryka Pilścia, Janusz Pilść i córka jego siostry Heleny Gulanowskiej. "Dawniej w Stowarzyszeniu Rodzina Ponarska byli członkowie rodzin ofiar, niestety tych jest coraz mniej. Dobrze, że poza braćmi, siostrami, dziećmi, są już wśród nas wnukowie, prawnukowie ofiar. Staramy się wciągać nowych ludzi, nawet takich, którzy do tej pory nie mieli nic wspólnego z Ponarami, ale których zainteresowała historia i którzy czują potrzebę przekazywania wiedzy o zbrodni ponarskiej" - powiedziała Maria Wieloch.

Znicze przy tablicy upamiętniającej prof. Kazimierza Pelczara i na symbolicznym grobie Henryka Pilścia zapalili również uczniowie Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa oraz ich nauczyciele: Anna Adamowicz i Michał Treszczyński. Placówka ta od lat opiekuje się polską kwaterą w Ponarach. "Naszym zadaniem jest, żeby młodzież - różnie znająca historię - wiedziała o tym, co się działo w Ponarach, a wnioski wyciągną sami i czegoś się nauczą. Życzę, żeby te uroczystości, które potrwają do niedzieli, były pożyteczne szczególnie dla młodego pokolenia" - powiedziała Anna Adamowicz, zapewniając jednocześnie, że w Wilnie trwa pamięć o tych, którzy dla miasta pracowali i o nie walczyli.

Ponary, które przed II wojną światową były pięknym, zielonym zakątkiem, podczas okupacji niemieckiej stały się miejscem zagłady. Od lipca 1941 do lipca 1944 roku oddziały SS i litewskiej policji kolaborującej z okupantem zabiły tam około stu tysięcy Polaków, Żydów, Romów i Rosjan. Wśród zamordowanych Polaków byli przedstawiciele inteligencji wileńskiej, żołnierzy AK, młodzież zaangażowana w działalność konspiracyjną. Zanim zginęli w Ponarach, Polacy przechodzili prawdziwą golgotę w gmachu gestapo przy ulicy Ofiarnej w Wilnie oraz w więzieniu na Łukiszkach. Poddawano ich ciężkiemu śledztwu, próbowano z nich wydobyć informacje o polskim podziemiu niepodległościowym.

Jednym z zamordowanych w Ponarach był światowej sławy lekarz, znakomity onkolog, prof. Kazimierz Pelczar. Kazimierz Pelczar urodził się 2 sierpnia 1894 roku w Truskawcu, niedaleko Lwowa. Studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w Berlinie, a następnie w Paryżu specjalizował w hematologii i przeszczepianiu tkanek nowotworowych, studiował biologię nowotworów oraz zajmował się badaniami nad odpornością w chorobach nowotworowych. W 1930 r. został zaproszony przez Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Kierował Katedrą Patologii Ogólnej Wydziału Medycznego oraz Wydziałem Bakteriologii USB. Sprawował też funkcję dziekana Wydziału Medycznego uczelni. W Wilnie, przy ul. Połockiej 6, założył Zakład Leczniczo-Badawczy dla Chorych na Nowotwory, którego kontynuatorem jest obecnie Instytut Onkologii Uniwersytetu Wileńskiego.

Prof. Kazimierz Pelczar był wybitnym, światowej sławy lekarzem onkologiem. Podczas okupacji niemieckiej był zaangażowany w ruch oporu. W 1940 r. proponowano mu wyjazd do Nowego Jorku, nie opuścił jednak Wilna. Został aresztowany przez gestapo w ramach akcji represyjnej za zgładzenie litewskiego inspektora policji kryminalnej (rzekomo przez Polaków, w istocie przez szantażowanych przez niego Litwinów). Ze stu aresztowanych zakładników dziesięciu, w tym prof. Pelczara, rozstrzelano rankiem 17 września 1943 r. w Ponarach i tam we wspólnej mogile pogrzebano. Po tej egzekucji mieszkający w Wilnie Polacy solidarnie założyli czarne opaski.

Obecnie jedna z ulic w Santaryszkach, w pobliżu Instytutu Onkologii, nosi imię Kazimierza Pelczara. W 2003 roku z inicjatywy lekarz onkolog dr Krystyny Rotkiewicz na budynku na Zarzeczu, gdzie przed wojną mieścił się zorganizowany przez prof. Pelczara Zakład Leczniczo-Badawczy Chorób Nowotworowych, umieszczona została dwujęzyczna tablica pamiątkowa.

W Ponarach zginął też 17-letni Henryk Pilść. Urodził się w 1924 r. w Solecznikach, jego ojciec był nauczycielem Państwowej Szkoły Technicznej im. Józefa Piłsudskiego w Wilnie. Henryk uczył się w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, był zaangażowany w działalność Związku Wolnych Polaków. Dwukrotnie był aresztowany: najpierw przez NKWD, natomiast w październiku 1941 r. - przez gestapo. Przeszedł bardzo ciężkie śledztwo, tortury. Wraz z innymi młodymi ludźmi z ZWP, uczniami lub absolwentami renomowanych wileńskich gimnazjów: im. Adama Mickiewicza, Króla Zygmunta Augusta, Braci Śniadeckich, Ojców Jezuitów został stracony 12 maja 1942 r. w Ponarach. Rodzice o jego straceniu zostali powiadomieni dopiero rok później. Nie opuścili Wilna, oboje pochowani są na cmentarzu Bernardyńskim. Tam też w 1992 r., przezwyciężając wiele trudności, Halina Pilść-Gulanowska (siostra) z bratem Januszem Pilściem postawili pomnik z napisem: "Pamięci Henryka Pilścia, harcerza, żołnierza Armii Krajowej, zamordowanego w Ponarach 12 maja 1942 r., w wieku 17 lat".


Na podstawie: inf. wł.
Zdjęcia: Jan Wierbiel
Montaż: Aleksandra Konina

Komentarze

#1 Polacy pamiętają o ofiarach

Polacy pamiętają o ofiarach pomordowanych w Ponarach - i ci litewscy i ci z Polski , i ci rozsiani po całym świecie . O tych morderstwach pisał m.im Józef Mackiewicz mimowolny świadek tych zbrodni w pracy Ponary- Baza; zawarł to też w swojej powieści ,,Nie trzeba głośno mówić,, Aha , ponoć magistrat miasta Wilna wydał zgodę na umieszczenie tablicy pamiątkowej na domu rodzinnym Mackiewiczów; Józefa Mackiewicza i Stanisława Cata - Mackiewicza, pisarzy polskich przy ul. Witebskiej1 obecnie Vitebskio1. Ciekawe czy to prawda.

#2 Pamięci polskich harcerek

Pamięci polskich harcerek rozebranych do naga nad dołem w Ponarach i przed egzekucją rozszarpywanych szczutymi psami................................................................................................................................................ O tym trzeba pamiętać. Przy okazji uroczystości Ponarskich trzeba do tego wracać bo jest to starannie ukrywane i przemilczane, ale wszystkiego się ukryć nie da......................................................................... Pracownicy służby więziennej na Łukiszkach w służbie Niemców od ich wejścia do Wilna w czerwcu 1941:........................................................................................................................................................ Arsztikis Stasys, Draubulis Stasys, Grigalewiczius Stasys, Korskaka Jakubas, Kudirka Jonas, Lukoszewiczius Wincas, Paszkiewiczius Wytautas, Reimorys Stasys, Rimkiewiczius Jonas, Saczewiczius Mieczys. Skiejwalas Jonas, Staszkiewiczius Petras, Stuczinskas Stasys, Szimkunas Zigmas, Tiszkiewiczius Antanas, Tiszkiewiczius Juozas, Wainginis Petras, Zdanawiczius Juozas, Żembinkas Wytautas, Żikaras Jonas, Pracownicy więzienia na Łukiszkach : Naczelnik: Ugienskis Juozas , Zastępca naczelnika : Grunskis Jonas , Kierownik administracji: Jamelkis Pranas Dział dyżurnych od 1941 : Urbonaitis Juozas, Żelwis Pranas, Stuczinskas Stasys,Repejka Wiktoras,Sacewiczius Mieczys,Skeiwalas Jonas, nadzorcy :Serapinas Jonas, Barusewiczius Jupzas, Barysas Wytautas, Bekeszaus Kazys,Cedwilas Stasys, Draubulis Stasys, Grigalewiczius Stasys, Gudanawiczius Mikas, Iwanauskis Bronius, Iwaszkiewiczius Pietras,Karabas Antanas,Kareckas Kazys Kareckienie Elena, Korsakas Jakubas, Kupczys Leopoldas, Lepeszka Jonas, Litwinskas Prana\s, Lucaitis Petras, arkiewiczius Juozas, Matulauskas Jonas, Matulis Bolius, Miżutawiczius Robertas, Ostrauskas Kostas, Praulis Stasys, Paszkiiewiczius wytautas, Paszkiewiczius Pranas, Paulauskas Jonas, Pauluskas Wladas, Petraszka Romualdas, Reimorys Stasys, Rimkiewiczius Jonas,Rudinka Antanas, Ruszcica Leonas, Sawickas Wytautas, Smeta Wytautas, Siauczunas Petras, Stankiwiczienie Matilda , Stankus Karolis, Staniewiczius Petras, Szimkunas Zigmas, Szukis Apolinaris,Taraszkiewiczius Antanas, Tiszkiewiczius Antanas, Tuszas Bronius, Waiginis Petras, Wajczulonis Ignas, Walużis Petras, Wilkielis Waclowas, Zambinskas Wytautas, Zdanowiczius Juozas, Żemajtinie Urszule, Zirkas Jonas ..... Bartusewiczoius Kazys, Bastijokas Jonas,Błużas Jonas, Bolna Jonas,Brazataitis Pranas,Brazis Wincas, Budrys Stasys,Bulewinas Jonas,Czaplikas Kazys, Czekulonis Waclowas, Czekulonis Ksaweras,Czesnulis Tomas,Garnis Wytautas,Gawienauskas Stasys, Girdenis Ignas, Gławickas Wladas, Grieże stasys, Grigorawiczius Bronius,Griżus Jonas. Jakielaitis Kazys, Jeczys Feliuksas, Kałpokas Kazys, Kapinkas Stasys, Karnackienie Adele,Karlonas Wincas, Kaziukonis Juozas, Klewinskas Antanas, Klimanowiczius Jonas,Klukas Juozas, Knabikas Juozas, Kondratowiczius Jonas, Kopustas Stasys, Kozakiewiczius Leonas, Kondrotas Aleksas, Kurewiczius Juozas, Losewiczius Antanas, Lukoszewiczius Wincas, Legenis Jonas, Maciulewiczius Adilfas, Mackiewiczius Bolius, Maczulantis Jonas, Maksimawiczius Monika, Magelinskas Stasys, Misiukonis Pranas, Miszelkis Kazys, Nargiela Petras. Obelewiczius Pranas, Olszauskas Stasys, Olszauskas Wladas, Pałubinas Powiłas, Parulienie Ona, Pieczulis Kazys, Pociejunas Juozas, Poszkaitis Kazys, Puodżunas Petras, Radkiewiczius Andrius, Rutkauskas Ignas, Sabulis Antanas, Sałnaite Emilia, Sargiełaite Wanda, Semkowskas Jakubas, Silafertas Edwardas, Silżewiczius Antanas, Simanewiczius Antanas, Siniszkiewiczius Jonas, Skiwelis Juozas, Stailiulonis Juozas, Stapulonis Antanas, Stieponawiczius Kazys, Strażnickas Juozas,Swedas Jonas, Tomuszunas Antanas, Tamulis Jeronimas, Taraszkiewiczius Wincas, Tauktus Pranas, Urbanawiczius Stasys,Warkulewiczius Juozas, Wersznickas Władys, Wieliczka Antanas,Wielwis Silwestras,Wilkinis Antanas, Wiszkielis Jonas, Wrublauskas ikołas, Zabrauskas Petras, Żukauskas Stasys.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.