W Wilnie spotkają się wiceministrowie oświaty Litwy i Polski


Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy, fot. wilnoteka.lt
Kwestia oświaty polskiej na Litwie w świetle deklaracji podpisanej w listopadzie ub.r. w Warszawie przez ministrów edukacji Polski i Litwy będzie celem rozpoczynającej się w czwartek w Wilnie wizyty wiceszefa MEN Macieja Kopcia. Wizyta odbywa się w ramach prac zespołu monitorującego wdrażanie deklaracji.
„Deklarację w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej” podpisali w listopadzie ub.r. w Warszawie minister edukacji narodowej Polski Dariusz Piontkowski i minister oświaty, nauki i sportu Litwy Algirdas Monkevičius.

Podczas dwudniowej wizyty na Litwie wiceminister Maciej Kopeć spotka się z przedstawicielami polskich środowisk oświatowych oraz wiceminister oświaty, nauki i sportu Litwy Jolantą Urbanowicz.

W piątek, w drugim dniu wizyty odwiedzi Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie oraz Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Spotka się również z dyrektorem Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

W podpisanej jesienią Deklaracji strony zobowiązały się do systematycznego monitorowania jakości edukacji polskiej mniejszości narodowej na Litwie oraz wzrostu jakości edukacji litewskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Zgodnie z deklaracją, dokonana zostanie m.in. analiza możliwych sposobów organizacji egzaminu maturalnego z języka polskiego jako ojczystego na poziomie państwowym na Litwie i zaliczenia wyniku egzaminu przy wstępie na uczelnie. Wzmacniana będzie współpraca polskich i litewskich instytucji odpowiedzialnych za organizację egzaminów państwowych. Strona litewska zobowiązała się również zapewnić podręczniki w języku ojczystym dla uczniów szkół z polskim językiem nauczania. W ramach współpracy odpowiednich instytucji Litwy i Polski organizowane będą szkolenia dla nauczycieli.

Podczas spotkania w Warszawie ministrowie edukacji Polski i Litwy zapowiedzieli, że za kilka miesięcy w Wilnie przedstawią harmonogram działań. 

Na podstawie: PAP, smm.lt