W Wilnie – spotkanie polskich i litewskich naukowców


Uczestnicy konferencji, fot. wilnoteka.lt/Ewa Przychodzka
Polscy i litewscy naukowcy zajmujący się nanotechnologiami związków półprzewodnikowych, nanoelektroniką, optoelektroniką, systemami fotonicznymi spotkali się w Wilnie. Polsko-Litewskie Warsztaty Fizyczne i Technologiczne zostały zorganizowane przez Litewskie Centrum Nauk Fizycznych i Technologicznych. Otwarcie konferencji i pierwszy dzień obrad odbyły się w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie.

Ze słowem powitalnym do uczestników konferencji zwrócili się ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska i wiceminister spraw zagranicznych Litwy Neris Germanas.

Konferencję poświęconą naukom ścisłym rozpoczął historyk – dziekan Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Wileńskim prof. Rimvydas Petrauskas, który wygłosił odczyt na temat znaczenia unii lubelskiej. Odbył się też recital polskiej i litewskiej muzyki fortepianowej.

„Nauka nie jest zjawiskiem narodowym, lecz globalnym, dlatego nasza konferencja ma na celu rozszerzenie kontaktów naukowców obu naszych państw. Współpracujemy od lat, już wcześniej organizowaliśmy podobne wydarzenia. W tym roku mamy jednak wyjątkową rocznicę – 450-lecie unii lubelskiej, uznaliśmy więc, że jest to świetna okazja do wznowienia i rozwoju kontaktów” – powiedział Wilnotece prof. Gintaras Valušis, dyrektor Litewskiego Centrum Nauk Fizycznych i Technologicznych.

„Wilno i Warszawa są tak blisko siebie, współpraca grup naukowców jest bardzo intensywna, natomiast sprzęt technologiczny z jednej strony jest bardzo podobny, a z innej – zupełnie inny. Powstaje więc synergia. Ważne znaczenie ma też nasz wspólny udział w projektach unijnych – dotychczas z powodzeniem realizowany, a w przyszłości zapewne jeszcze lepszy” – powiedział prof. Gintaras Valušis. Zdaniem dyrektora Litewskiego Centrum Nauk Fizycznych i Technologicznych, dokonania polskich i litewskich naukowców są doceniane na świecie, ale połączenie doświadczeń może być przydatne w realizacji kolejnych wspólnych projektów i badań naukowych.W organizację konferencji byli zaangażowani m.in. naukowcy ze Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Jak mówi dr Renata Karpicz, która już od ponad dwudziestu lat pracuje w Litewskim Centrum Nauk Fizycznych i Technologicznych, chodzi o to, by badacze z Polski i Litwy współpracowali przy realizacji projektów naukowych, prowadzeniu badań właśnie w dziedzinie nauk ścisłych. Jest to o tyle ważne, że w laboratoriach prowadzone są badania fundamentalne, które z czasem znajdą zastosowanie w codziennym życiu. O dobrych relacjach fizyków z Polski i Litwy świadczy choćby fakt, że jeden ze studentów prof. Gintarasa Valušisa – dr Ignas Grigalionis – zrobił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem dr hab. Jerzego Łusakowskiego. Realizowane są wspólne projekty dotyczące fizyki dalekiej podczerwieni, nazywanej obecnie fizyką terahercową. Zdaniem prof. Łusakowskiego, i w Polsce, i na Litwie są świetnie wyposażone ośrodki badawcze oraz naukowcy, których osiągnięcia są zauważane i doceniane na świecie. W gronie młodych litewskich naukowców są Polacy, absolwenci polskich szkół, m.in. Gimnazjum im. W. Syrokomli, Gimnazjum im. Jana Pawła II czy Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego. Młodszy pracownik naukowy Litewskiego Centrum Nauk Fizycznych i Technologicznych Marzena Mackojć-Sinkevičienė fizyką zafascynowała się w szkole. Jak mówi, jej mentorem był nauczyciel fizyki Paweł Stankiewicz. 

Marzena Mackojć-Sinkevičienė zauważa, że w szkołach polskich bardzo brakuje nauczycieli-ekspertów fizyków i chemików. Tymczasem, jej zdaniem, przyszłość każdego państwa jest właśnie w rozwoju nauk ścisłych. Dlatego tak ważne jest inwestować w promowanie nauki wśród młodzieży. Służą temu m.in. takie inicjatywy jak Mentor na Tydzień, specjalne lekcje w prawdziwych laboratoriach naukowych czy konkursy popularyzujące poszczególne dziedziny nauk ścisłych. Ostatnio badaczka została zaproszona do prowadzenia rubryki „Fizyka przy kawie” w audycji litewskiej telewizji LRT „Mokslo sriuba” (Zupa naukowa). Bardzo jej zależy, żeby z przekazem o tym, jak atrakcyjną i przyszłościową dziedziną nauki jest fizyka, trafić również do młodzieży z polskich szkół. Polsko-Litewskie Warsztaty Fizyczne i Technologiczne będą kontynuowane również w piątek. Wśród prelegentów jest m.in. dr Agnieszka Semion z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Zespół pod jej kierownictwem pracuje nad stworzeniem układów optycznych do urządzenia, które będzie w czasie rzeczywistym obrazować ludzką skórę, umożliwiając identyfikowanie zmian nowotworowych. O swoich doświadczeniach naukowych będzie też mówił prof. dr Wojciech Stankiewicz z Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina.

Zdjęcia: Edwin Wasiukiewicz
Montaż: Aleksandra Konina