W Wilnie - zdjęcia do "Piosnki o Belinie"


Zdjęcia do filmu "Piosnka o Belinie", fot. wilnoteka.lt
W Wilnie kręcone były sceny do filmu "Piosnka o Belinie", fabularyzowanego dokumentu poświęconego postaci słynnego kawalerzysty Władysława Beliny-Prażmowskiego. W scenach pod Ostrą Bramą, na placu Katedralnym, na ulicach starówki zagrali również wilnianie - członkowie Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka.
 

"Piosnka o Belinie" opowiada historię legendarnego oddziału kawalerii legionowej pod dowództwem Władysława Beliny-Prażmowskiego - pułkownika, legionisty, twórcy kawalerii, uczestnika walk o niepodległość Polski i wojny polsko-bolszewickiej, prezydenta Krakowa i wojewody lwowskiego. W 1919 r. uczestniczył w wyzwalaniu Wilna od bolszewików. Do Wilna wjechał Belina w 1100 koni, 19 kwietnia. Dopiero po nim wkroczyła zwycięska dywizja gen. Śmigłego.

W Polsce międzywojennej Władysław Belina-Prażmowski był ikoną zwycięskich i romantycznych walk o niepodległość i wolność. Popularniejszy był tylko marszałek Józef Piłsudski.

Film "Piosnka o Belinie" to fabularyzowany dokument. Powstaje dzięki środkom finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jest to pierwsze  przedsięwzięcie mające na celu prezentację słynnej formacji jazdy - beliniaków, będących zalążkiem odrodzonej kawalerii polskiej XX wieku.

Reżyserem i autorem scenariusza filmu jest Przemysław Bednarczyk, radomski historyk, regionalista i reżyser wielu widowisk historycznych oraz filmów dokumentalnych. Jest on laureatem nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta Miasta Radomia.

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się na przełomie maja i czerwca br. w malowniczych plenerach skansenu Muzeum Wsi Kieleckiej. W rolę beliniaków wcielili się ułani Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Część zdjęć zrealizowana została w Wilnie, a udział w zdjęciach wzięli członkowie Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka.

Premiera filmu planowana jest 25 listopada 2017 r. 


Na podstawie: jpilsudski.org, inf.wł.
Zdjęcia i montaż: Edwin Wasiukewicz