Warto wiedzieć: Mnemotechnika - efektywna nauka


Fot. wilnoteka
Zapominasz o terminach spotkań, rodzinnych świętach, obietnicach? Bywa, że tracisz orientację w nadmiarze spraw do załatwienia? Nie jesteś w stanie zapamiętać dat, haseł, PIN-ów, dużych liczb? Przyswajasz informacje gorzej i na krócej, niż chcesz? Może nawet zapominasz, gdzie co położyłeś? Jeżeli na większość pytań odpowiedziałeś TAK, może czas zająć się treningiem mózgu. Mnemonika albo mnemotechnika - to system prostych rozwiązań, które pomagają zapamiętać wszystko co trudne do zapamiętania. Już w starożytności zauważono, że o wiele łatwiej niż suche fakty zapamiętywane są informacje, które wywołują skojarzenia albo emocjonalne reakcje. Wszystkie mnemotechniki bazują właśnie na tym prostym fakcie.
Oto proste ćwiczenie. Pomyśl o wakacjach… co stało się w Twoim umyśle? W zależności od upodobań, w głowie pojawi się widok morza, gór, lasu. To bardzo ważna informacja - ludzki umysł działa opierając się na obrazach. Można zatem powiedzieć, że językiem umysłu ludzkiego są obrazy, do zapamiętywania których wykorzystujemy wyobraźnię, skojarzenia i kontekst.

Do głównych rodzajów technik pamięciowych zaliczamy:

• skojarzenia: łączenie nowych informacji z już zapamiętanymi,
• porządkowanie i grupowanie: według przyjętych zasad, np. podobieństwa znaczeniowego, formalnego, fonetycznego,
• stosowanie praw zapamiętywania: wykorzystanie obu półkul mózgowych i ich potencjału (kolory, kształty, symbole, obrazy, dźwięki, rytm, wyróżnianie się),
• skróty językowe: np. połączenie pierwszych liter nazw w jedno słowo lub zdanie (Kolory tęczy: Czemu Patrzysz Żabko Zielona Na Fanfarona).

Na tej podstawie powstało wiele technik pamięciowych. Najważniejsze z nich, to: Łańcuchowa Metoda Skojarzeń, Rzymski Pokój, Metoda Alfabetyczna, Zamienniki Cyfr, Główny System Pamięciowy.

Czy to się przydaje?

W dobie komputerów, telefonów komórkowych i Internetu wiele osób może uważać, że już nie trzeba „znać” i „pamiętać”, a wystarczy jedynie wiedzieć, jak daną informację znaleźć. W dużej mierze się z tą opinią zgadzam, ale… Techniki szybkiego i efektywnego zapamiętywania to nie tylko praktyczna pomoc w bieżącej nauce i egzaminach. To przede wszystkim sposób na zwiększenie możliwości naszego umysłu. A sprawny umysł to dziś klucz do sukcesu.