Warto wiedzieć: Nie taka matura straszna...


Fot. wilnoteka.lt
28 czerwca Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne informacje o tegorocznych wynikach egzaminu maturalnego w Polsce. Okazuje się, że świadectwo dojrzałości uzyskało 80 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Egzamin pisemny z języka polskiego zdało 97 proc. maturzystów, z matematyki - 85 proc., a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego - 91 proc.
Do egzaminu maturalnego w maju tego roku przystąpiło ponad 342 tys. osób, w tym 330 tys. stanowili tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych. Pozostałe osoby to absolwenci z lat ubiegłych, którzy albo wcześniej nie zdali matury, albo chcieli poprawić uzyskane wyniki.

Zgodnie z polską legislacją, maturzyści mogą wybrać czy chcą zdawać egzamin na poziomie podstawowym, czy też rozszerzonym. Swoiste minimun stanowi wybór przez maturzystę trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Dodatkowo należy zdać język polski i język obcy nowożytny w formie ustnej. Coraz więcej maturzystów decyduje się jednak zdawać egzaminy na poziomie rozszerzonym. Stwarza im to większe pole manewru przy ubieganiu się na studia. W niektórych środowiskach panuje też moda na wybieranie jak największej ilości przedmiotów maturalnych. Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych.

Najtrudniejszym przedmiotem na tegorocznej maturze jak zwykle okazała się królowa nauk - matematyka. Nie zdało jej aż 15 proc. maturzystów. Słabo poszedł także język rosyjski, którego nie zaliczyło 11 proc. piszących. Tylko dwa przedmioty obowiązkowe zdało 100 proc. abiturientów. Były to język białoruski oraz język litewski. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, iż przedmioty te zdawało w całej Polsce odpowiednio 276 i 43 maturzystów.

Co dalej?

Absolwenci, którzy uzyskali satysfakcjonujący wynik maturalny, mogą teraz rekrutować się na studia. Podstawą przyjęcia kandydata na uczelnię wyższą są właśnie wyniki matury. Czasami uczelnie decydują się na rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, jednak w większości przypadków sukces kandydata zależy właśnie od wyników pisemnej i ustnej matury.
 
Osoby, które nie otrzymały 30 proc. (, ale tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego) mają możliwość poprawiania matury jeszcze w te wakacje - w sierpniu. 7 proc. zdających nie poradziło sobie z więcej niż jednym egzaminem. Te osoby mogą ponownie przystąpić do egzaminów za rok.

Przydatne linki

Centralna Komisja Egzaminacyjna - wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego.