Warto wiedzieć: Sprawdzian polskich szóstoklasistów


Fot. wilnoteka
3 kwietnia o 9.00 w całej Polsce uczniowie kończący szkołę podstawową przystąpili do pisania sprawdzianu szóstoklasisty. Jest to pierwszy tak ważny i powszechny egzamin w ich życiu. Do zdobycia mają maksymalnie 40 punktów i 60 minut na jego napisanie. Poniżej - link do tegorocznego oryginalnego sprawdzianu. Niezależnie od wieku, wykształcenia czy pozycji zawodowej - sprawdź, czy zdasz!
Wprowadzony w 2002 roku test kończący pierwszy etap edukacji obowiązuje wszystkich uczniów, a udział w nim jest jednym z warunków ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej w Polsce. Sprawdzianu nie można nie zdać i, niezależnie od wyniku, każdy uczeń musi zostać przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie. Liczba punktów ze sprawdzianu nabiera znaczenia jedynie w sytuacji, gdy uczeń ubiega się o przyjęcie do szkoły prywatnej lub poza rejonem. Wtedy decyzja o przyjęciu zależy od dyrekcji gimnazjum i warto pochwalić się dobrym wynikiem egzaminu i wysoką średnią ocen na świadectwie.

Egzamin zawiera pytania z zakresu matematyki, języka polskiego, historii i przyrody na poziomie szkoły podstawowej. Nie jest jednak typowym testem wiedzy. Bardziej nastawiony jest na sprawdzenie umiejętności w zakresie pięciu podstawowych obszarów: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce. Większość pytań ma charakter zamknięty (pytania typu: wielokrotny wybór, prawda/fałsz, uzupełnij zdanie, dobierz w pary). Test zawiera też pytania otwarte, gdzie uczeń sam musi rozwiązać przedstawiony problem, napisać kilkuzdaniową wypowiedź lub krótkie wypracowanie. Egzaminator zwraca uwagę na zgodność pracy z tematem, poprawność ortograficzną i interpunkcyjną oraz przestrzeganie norm gramatycznych.

Wśród rodziców, uczniów i części pedagogów od lat toczy się dyskusja na temat sprawdzianu szóstoklasisty. Skoro jego wynik nie jest odnotowywany na świadectwie ukończenia szkoły, to po co zmuszać uczniów do pisania go i narażać ich tym samym na
niepotrzebny stres? Dr Ewa Sokołowska z Akademii Pedagogiki Specjalnej argumentuje: "Sprawdzian szóstoklasisty nie wiąże się z dużymi konsekwencjami i właśnie dlatego nie jest stresem dla dzieci w tym wieku. To raczej rodzaj pierwszej przymiarki do etapowego sprawdzania wiedzy, z którym uczniowie będą się spotykać w dalszych latach edukacji: podczas egzaminu gimnazjalnego, matury czy egzaminów sesyjnych na studiach. Ponadto daje dzieciakom świadomość w czym są dobre, a co sprawia im trudności, dzięki temu łatwiej odnajdą się podczas nauki w gimnazjum".


Odpowiedzi do testu wraz z punktacją za kilka dni znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.