Warunki ekonomiczne nieprzychylne dla biznesu na Litwie


Fot. wilnoteka.lt
Z badania litewskiej spółki ubezpieczeniowej z polskim kapitałem Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU Lietuva wynika, że największym zagrożeniem dla biznesu na Litwie, Łotwie i w Estonii są nieprzychylne i zmieniające się warunki ekonomiczne.
Z badania litewskiej spółki ubezpieczeniowej Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU Lietuva wynika, że nieprzychylne i zmieniające się warunki ekonomiczne to największe zagrożenie dla biznesu na Litwie. Nieprzychylne warunki ekonomiczne jako zagrożenie dla biznesu postrzega 16 procent przedsiębiorców na Litwie, 21 proc. na Łotwie i 37 proc. w Estonii.

"We wszystkich państwach warunki ekonomiczne są podobnie oceniane, czyli jako największe zagrożenie w prowadzeniu biznesu" - powiedział dyrektor generalny spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeniowy PZU Lietuva Marius Jundulas.

Dla małych i średnich spółek na Litwie warunki ekonomiczne stanowią największe zagrożenie. 16 proc. małych spółek na Litwie podaje, że warunki ekonomiczne są dla ich biznesu największym zagrożeniem, natomiast wśród średnich spółek jest to 15 proc. W największych spółkach na Litwie warunki ekonomiczne stanowią zagrożenie w 16 proc. przypadków.

Na podstawie: BNS, pzu.lt