Wernisaż wystawy "Ikona i jej konteksty"


Fragment plakatu promocyjnego, fot. polskidom.lt
W piątek, 4 października br., o 17.00, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) odbędzie się wernisaż wystawy artystycznej "Ikona i jej konteksty". Po wernisażu występ Zespołu Muzyki Sakralnej "Słudzy kantyku" oraz wykłady: Elżbiety Jackowskiej-Kurek "Ikona - okno ku wieczności" i Krzysztofa Sokołowskiego "Ikona relikwiarzowa". Początek o 18.00 w sali 305.
Ikona jest bardzo modna. Nie powinno to dziwić w cywilizacji, w której obrazy odgrywają pierwszoplanową rolę.

Ikona jest bardzo poszukiwana w świecie kultury, zajmuje znaczące miejsce w chętnie odwiedzanych kolek­cjach publicznych i prywatnych. W tych ostatnich znajduje się coraz więcej ikon. Upodobanie to kryje w sobie przeciwstawne motywacje, podzielane przez wierzących i niewierzących. Niewierzący widzą w ikonie dzieło sztuki o dużej wartości estetycznej. Niektórzy postrzegają ikonę jako zjawisko eg­zotyczne, jako atrakcję przyciągającą widzów. Tymczasem wierzący, zafa­scynowani prawosławiem, dostrzegają w ikonie zjawisko o charakterze du­chowym. Jednakże większość chrześcijan Zachodu ignoruje bogactwo iko­ny, co często wiąże się z ikonoklazmem (niszczeniem ikon), ciągle odradzającym się, lub też z niewłaściwie ukierunkowaną pobożną wyobraźnią. Zna­czącym zjawiskiem jest fakt, że młodzi ludzie pragną lepiej poznać ikonę. Byłoby jednak naiwnością nie dostrzegać w tym zjawisku przemijającej mody. Czy jest to jednak głos serca, próba uchwycenia prawdy? Ikona bo­wiem, zanim jest dostrzeżona jako piękna, powinna być dostrzeżona jako prawdziwa. Obraz najpierw dotyka serca, później zaś umysłu.

Organizator: Dom Kultury Polskiej

Mecenat: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Data: 
04.10.2013 - 17:00 - 19:00