Wicemer Wilna Arūnas Šileris ustąpił ze stanowiska


Na zdjęciu: Arūnas Šileris, fot. BNS/Lukas Balandis
Wicemer Wilna Arūnas Šileris w piątek, 21 czerwca, ustąpił ze stanowiska, poinformował stołeczny samorząd. W komunikacie nie podano powodów ustąpienia. Od października ubiegłego roku A. Šileris był odpowiedzialny za kształcenie ogólne.


Mer Wilna Valdas Benkunskas oświadczył, że „rozpoczęte prace będą kontynuowane”.

Od piątku, 21 czerwca, za kształcenie ogólne będzie odpowiedzialna wicemer Donalda Meiželytė, która sprawuje obecnie pieczę nad wychowaniem przedszkolnym, edukacją pozaformalną, odpowiada również za sprawy młodzieży oraz sportu i zdrowia.  

W najbliższym czasie Partia Wolności oddeleguje na stanowisko mera nowego kandydata.

Na podstawie: bns.lt