Wiec! Wiec! Po wiecu


Akcja protestacyjna w obronie polskiego szkolnictwa na Litwie, fot. wilnoteka.lt
Według świadków 7 tysięcy, według policji od 3,5 do 4 tysięcy osób uczestniczyło w akcji protestacyjnej w obronie polskiego szkolnictwa na Litwie. Akcję zorganizowały komitety strajkowe polskich szkół na Litwie i organizacje społeczne mniejszości narodowych, dokładnie w rok po przyjęciu przez Sejm Litwy nowelizacji ustawy o oświacie. Przemarsz i wiec były niewątpliwie jednym z największych dotychczasowych protestów litewskich Polaków.
W samo południe kilkutysięczny tłum wyruszył spod gmachu litewskiego sejmu w kierunku siedziby rządu Litwy. Czterdziestominutowy przemarsz litewskich Polaków był monitorowany przez liczną rzeszę policyjnych funkcjonariuszy. Do Wilna sprowadzono, i postawiono w stan gotowości, siły policyjne z całego kraju. 

W akcji protestacyjnej wzięło udział bardzo wielu uczniów, zwłaszcza klas starszych. Uczniowie wyjątkowo podkreślali dyskryminujący zapis o ujednoliconej maturze z języka litewskiego już w 2013 roku. "Dotychczas szczególny nacisk kładliśmy na naukę gramatyki i kultury języka litewskiego i z tym nie mamy absolutnie żadnych problemów" - podkreślali uczniowie 11 klasy jednej z wileńskich szkół. "Jednak zmiany w egzaminie dotyczą głównie zakresu literatury litewskiej, kilkakrotnie wzrósł zakres litewskich lektur obowiązujących na egzaminie. Nie damy rady w tak krótkim czasie nadrobić różnic programowych. Już dziś intensywnie niwelując różnice, brakuje nam czasu na uczenie się przedmiotów kierunkowych. Nie wszyscy przecież wybiorą studia lituanistyczne. Wśród nas są przyszli matematycy, lekarze, ekonomiści" - podkreślała młoda wilnianka Bożena. "Nasi koledzy dostawali się na takie studia i kończyli je bez problemu, co będzie z nami?" - martwiła się młoda dziewczyna.

Litewscy Polacy nie sądzą też, że geografia i historia muszą być wykładane po litewsku. "Liczy się nie język nauczania, a znajomość przedmiotu. Oczywiście, ważna jest znajomość języka litewskiego. Tu mieszkamy i chcemy, by nasze dzieci doskonale znały język litewski. To oczywiste, ale oczywiste musi być, że jako Polacy chcemy znać język polski i kulturę polską. Taką szansę dawała nam szkoła polska. Szkoła która była, a którą z takim zdecydowaniem niszczą litewskie władze" - smucił się Witold, ojciec nastolatka, ucznia wileńskiej polskiej szkoły.

Polska mniejszość na Litwie przez ten rok niejednokrotnie zabiegała o odwołanie kontrowersyjnej ustawy, informowała, że nie jest w stanie zaakceptować kilku nowych zapisów ustawowych, które - zdaniem polskich działaczy i pedagogów - są wymierzone w polskie szkolnictwo na Wileńszczyźnie. Nie raz padało gromkie hasło "To już koniec polskich szkół na Litwie". Na szybko, bez konsultacji przyjmowana nowa ustawa (najwyraźniej o podłożu politycznym) wniosła wiele niepokoju, zamieszania i niepewności w funkcjonowanie polskich szkół. Nawet w rok po przyjęciu ustawy wciąż pozostaje ona wieloznaczna i każda ze stron na swój sposób interpretuje zapisy ustawy i egzekwuje jej realizowanie.

Nie uwzględniono 60 tysięcy podpisów litewskich obywateli polskiej narodowości, kilkunastu dotychczasowych akcji protestacyjnych, strajku polskich szkół. W spór wmieszał się premier Polski Donald Tusk. 5 września ubiegłego roku podczas wizyty w Wilnie podjęto decyzję o powołaniu międzyrządowego zespołu oświatowego. Pięć spotkań polsko-litewskiego zespołu ekspertów oświatowych zakończyło się fiaskiem. Polacy nie mogli zaakceptować warunków litewskich, a strona litewska wykazała się bezwzględną nieugiętością. Wielu uczestników dzisiejszego wiecu, głównie nauczyciele i dyrektorzy, podkreślali, że nieubłaganie zbliża się czas wprowadzenia ujednoliconej matury, a litewskie Ministerstwo Oświaty i Nauki, mimo wielokrotnych obietnic, dotychczas nie sprecyzowało warunków ujednoliconego egzaminu z języka litewskiego i poziomu jego weryfikacji.

Dzisiejszy wiec wniósł także nowe wątki: organizatorzy, prelegenci wiecu, niejednokrotnie z naciskiem podkreślili, że ich protest (jak i wszystkie dotychczasowe protesty litewskich Polaków) nie jest wymierzony przeciw Litwie, a wyłącznie przeciwko krzywdzącym decyzjom litewskich władz. Zagrażają one nie tylko polskiej mniejszości, ale wszystkim mniejszościom narodowym Litwy, jak też całej litewskiej oświacie. Polski protest poparł więc Litewski Oświatowy Związek Zawodowy i przedstawiciele szkół rosyjskich i społeczności białoruskiej.

Wciąż może zaskakiwać tendencyjność litewskich mediów, które wszystkie protesty litewskich Polaków jednoznacznie sprowadzają do hasła "Polacy nie chcą się uczyć języka litewskiego". Przez rok polsko-litewskiego dyskursu społecznego nie wzbogacono o żadne nowe wątki, nawet nie podjęto prób poszukiwania dialogu. Prawdą jest, że i miejscowi Polacy nie  znaleźli sposobu na przekonanie większości społeczeństwa do swoich racji. Zdrowa wymiana poglądów, czytelne przedstawienie swoich racji, wejście w medialne i społeczne kręgi litewskich odbiorców - to wciąż najsłabsze strony polskiego obszaru działań.

Do Wilna przyjechali także przedstawiciele kilku polskich organizacji narodowych. Najliczniejsza, 50-osobowa grupa reprezentowała polskie Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Widać było ogromną dyscyplinę uczestników z Polski, trzymali się razem, byli bardzo skoncentrowani i ostrożni. Zaraz po zakończeniu manifestacji Polacy wystosowali oświadczenie do mediów.

Trudno się dziwić dużej ostrożności polskich gości. Już parę tygodni przed organizowanym wiecem litewskie media alarmowały, że w celu poparcia swoich rodaków do Wilna zamierzają przyjechać radykalnie nastawieni polscy pseudokibice. Wspominano o efekcie podobnych wizyt w ubiegłym roku w Kownie, kiedy podczas meczu piłkarskiego zdewastowano stadion piłkarski.

Do zakończenia akcji protestacyjnej żadnych poważnych incydentów nie odnotowano. Główny Komisariat Wilna poinformował, że na alei Giedymina zatrzymano nietrzeźwego obywatela Litwy, który trzymał w rękach atrybuty faszystowskie i głosił nazistowskie hasła. Jeszcze kilka osób zatrzymano w mieście za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.

Duże emocje wywołały wcześniejsze wypowiedzi litewskich polityków w mediach. Ci dopatrzyli się w wiecu ..."odwetu na Litwinach". Przypomniano, że wiec odbywa się 17 marca, a w tym samym dniu w 1938 roku władze Polski wymusiły na Litwie nawiązanie stosunków dyplomatycznych. Dzisiejsi prelegenci również odnieśli się do tych słów, podkreślając, że to właśnie litewski sejm przed rokiem założył taką, a nie inną datę protestu, przyjmując nieakceptowalną ustawę o oświacie.

Władze Litwy krytykują protest. Minister oświaty i nauki Gintaras Steponavičius zarzucił politykom AWPL, iż "kosztem nauczycieli i dzieci gromadzą kapitał polityczny". W odpowiedzi litewscy Polacy rzucają: "A czy nie jest odwrotnie, że to litewscy politycy, zwłaszcza obecni rządzący, swoimi posunięciami wzmacniają potencjał AWPL?". 

Już wkrótce obszerna realcja wideo z przemarszu i wiecu w obronie polskiego szkolnictwa na Litwie

Na podstawie: Inf.wł.

Komentarze

#1 Rzeczywiście

Rzeczywiście skandal:

http://www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/spoleczne/polskie-dzieci-z-litwy...

Nie przyjadą na Wielkanoc
Po raz pierwszy od wielu lat polskie dzieci z domów dziecka na Litwie nie przyjadą na święta do zaprzyjaźnionych rodzin w Białymstoku. Na Litwie zmieniły się przepisy dotyczące takich przedsięwzięć i białostockie stowarzyszenie nie zdąży do Wielkanocy dopełnić niezbędnych formalności.

Twarde wymogi litewskich urzędników, uniemożliwiające przyjazd na święta polskich dzieci z litewskich domów dziecka - do polskich rodzin. Litwini chcą znać między innymi status materialny rodzin, do których przyjadą dzieci, mieć zgodę wszystkich domowników, a także zapewnienie, że Polacy zapłacą za przyjazd litewskiego kuratora, który sprawdzi warunki pobytu. Polacy litewskie przepisy nazywają absurdalnymi. Biurokracja uniemożliwia to, co dotej pory było normą. Dzieci przyjeżdżały do Polski od kilkunastu lat.

#2 To się złośliwe Lietuviski

To się złośliwe Lietuviski musiały rozczarować - wiec tak liczny, świetnie zorganizowany i przeprowadzony, spokojny (udało się uniknąć prowokacji).
Nic dziwnego, że wzmagają swoją agitkę propagandową i nasyłają takich "inteligentnych inaczej" jak ten spod "trzynastki".

#3 Wileński powiedział nie

Wileński powiedział nie czytać ustawy więc wszyscy będą czytać / wileński powiedział nie popierać AWPL więc trzeba popierać ...

(nikt nie czytał tej ustawy ... no chyba tylko Pani Prezydent ... bo przecież ona zna tak dobrze wszystkie języki mniejszości ... a innym nie są potrzebne)

#4 wILENSKI - APELUJĘ O

wILENSKI - APELUJĘ O ZAPRZESTANIE SIANIA NIENAWIŚCI , APELUJĘ DO CIEBIE O UMIAR

#5 Nikt nie czytal tej Ustawy i

Nikt nie czytal tej Ustawy i nikogo nie interesuje, co tam napisane. AWPL powiedziala - protestowac - i mamy protesty. Powie - strajkowac, - będą strajki. Niema tam co dyskutoeac i glowę zawracac, co tam w tej Ustavie napisane.

#6 Lietuvisy znają język polski,

Lietuvisy znają język polski, jeden się nawet przedstawił (wypowiedź #15) :))

#7 Grandziarze litewscy zwani

Grandziarze litewscy zwani kundlami - daja o sobie znac wpisami

#8 wypada zatem zaproponować w

wypada zatem zaproponować w pierwszej kolejności:
1*
Status placówek mniejszości narodowych dla polskich placówek oświatowych i kulturowych i związane z tym przywileje (jak odpowiednio u Litwinów w RP)
2*
Przywrócenie obowiązku egz. z jęz.ojczystego na maturze i liczenie się oceny do średniej ocen na egz. dojrzałości(jak odpowiednio u Litwinów w RP)
3*
Przekazanie wszystkich publicznych placówek oświatowych(w tym tzw. szkół powiatowych-rządowych), przedszkoli,domów dziecka, pod zarząd demokratycznie wybranym samorządom.(jak odpowiednio u Litwinów w RP).
4*
Oficjalne zezwolenie na symbolikę narodową w szkołach i na zewnątrz szkół (flaga , godło państwowe, hymn).(jak odpowiednio u Litwinów w RP)
5*
Dokumentacja szkolna w jęz. ojczystym(jak wolno Litwinom w RP)
6*
W dzienniczkach uczniów w rubryce jęz. ojczysty – język polski, a nie jak dotąd litewski,a polski jako jęz. obcy.(jak odpowiednio u Litwinów w RP)
7*
Identyczne zasady finansowania szkół i przedszkoli poprzez samorządy, taki sam poziom koszyka ucznia (150-300% jak odpowiednio u Litwinów w RP).
8*
Zerwanie ze skandalicznym tworzeniem konkurencyjnych szkół litewskich (dodatkowo poza już istniejącymi samorządowymi) na terenach, gdzie zwarcie zamieszkują Polacy.(jak odpowiednio u Litwinów w RP)
9*
Wybudowanie sieci szkół i przedszkoli na terenach ,gdzie żyją Polacy , a nie mają w ogóle dostępu do polskich przedszkoli i szkół(patrz komentarze pod artykulem „W spisie stawiam na Polskość” w Kurier Wileński. Dotyczy między innymi Kowna, Kowieńszczyzny, Laudy, Suwalszczyzny, Janowa, Kłajpedy i każdego większego miasta na LT,gdzie żyją Polacy(jak odpowiednio u Litwinów w RP)
10*
Pedagodzy mogą się kształcić w kraju macierzystym i tam zdobywać dyplomy(jak odpowienio u Litwinów w RP)
11*
Dodatki finansowe dla pedagogów pracujących w placówkach mniejszości narodowych.(jak odpowiednio u Litwinów w RP).
12*
Możliwość przerzucania koszyczka uczniów.(jak odpowiednio u Litwinów w RP)
13*
Najważniejsze decyzje pozostawia się rodzicom, środowiskom szkolnym, organizacjom mniejszości, samorządom (jak odpowiednio u Litwinów w RP)
14*
W szkołach litewskich(na całej Lietuvii) jako język obcy ( na życzenie) język polski(jak litewski, na życzenie,w szkołach polskich w RP)
15*
Tłumaczenie wszystkich podręczników i ćwiczeniówek na język polski.
16*
Wzięcie poprawki na otoczenie, w którym żyją uczniowie obu mniejszości.W Polsce język litewski jako pomocniczy, dwujęzyczność nazw ulic, miejscowości i wszelkiej informacji.Każdy może sobie wywiesić litewską flagę i z nią się przespacerować itd.
Na Litwie zakazy,nakazy, sądy, nagonka medialna,kary pieniężne.
Litewski uczeń w RP wychodząc ze szkoły widzi litewską nazwę ulicy,po litewsku reklamy w sklepach,po litewsku informację turystyczną,po litewsku menu w restauracjach i kawiarniach,napisy na pomnikach narodowych bohaterów.Jak spojrzy do swojej legitymacji szkolnej, to wolno mu tam mieć swoje litewskie imię i nazwisko.
A co widzi polski uczeń po wyjściu ze szkoły? Jeżeli zobaczy jakiś napis po polsku ,to jest on nielegalny i obłożony grzywnami .
17*
Należy koniecznie dokonać rzetelnej analizy treści podręczników historii,wychowania obywatelskiego i geografii. Tam nie może być siania nienawiści do polskości i historycznych kłamstw.

#9 Wiec ,manifestacje.....co to

Wiec ,manifestacje.....co to znaczy?
Masowo oddajemy swoje pociechy do szkoly litewskiej,obok szkola polska.
kiedys oddawalismy do szkol rosyjskich.
Bierzmy przyklad z braci Litwinow,dbajmy o swoje sprawy,nikt nam nic nieda!!!!!!!!!!

#10 powiem jedno media wszytko

powiem jedno media wszytko robio na swoje JA ,mniepowokowali bym cos nie talk powiedzial a jak powiedzialem prawde wogule to wykroili! demokracija???? kto zamiawa muze ten i placi!

#11 1. Ustawa oświatowa na Litwie

1. Ustawa oświatowa na Litwie jest TAKA SAMA JAK W POLSCE. W Polsce wszystkie mniejszosci narodowe piszą maturę na takim samym poziomie jak Polacy, tak czy nie?? To jaka to "diskryminacja" Polaków na Litwie? Tomaszewski kłamie!
2. Uwaga – ta nam śpiewana pioseneczka przez AWPL, że jesteśmy czymś lepsi od Litwinów, a nas krzywdzą – to zamaskowane narzędzie do prawdziwego konfliktu międzynarodowego.
3. Z naszych polsko-litewskich bujani skorzysta tylko Kreml. Niezadługo sami tym się upewnicie. Patrzcie – na dniach przybył R.Sikorski do Wilna i spotkał się z HilaryClinton, gdzie on spróbował ją zaagitować do potępienia Litwy, lecz dzięki Bogu, H.Clinton na to całkiem nie zareagowała, a tylki pochwaliła Litwę. A te pikiety pod ambasadą USA całkiem nie udały się dla AWPL. USA już dobrze zrozumiała te manipulacje.
Więc widzimy, że gdy to robią inni – w ich oczach jesteśmy odstałe dzikusy (i oni mają rację), i Tomaszewski, i ty, i ja. Dlatego, jeżeli chcemy, aby nas cywilizowany świat Polaków uważał, a nie ignorował, musimy zwalczyć wszelką niesprawiedliwość w stosunku do Litwy. o nasz obowiązek – zlikwidować swe dopuszczone błędy i bez mózgu szaleństwo. Musimy opuścić „na ziemię“ AWPL.
Litwa zwycięży, bo dziś – za Litwą stoi prawda. Świat – nareszcie zobaczył czym tu pachnie. Ale my także musimy włożyć swój usiłek. A jego fanom chce pożyczyć – nie trzymajcie się za Tomaszewskiego jak za “zbawiciela”. Kto on? Ile on ma racji? Już nie raz się upewniliśmy, że AWPL roznosi fałsz, eskaluje konflikt, manipuluje nami. On was do zbawienia nie doprowadzi.
4. 1)ziemia Wileńska przez wieki wieków była zamieszkiwana przez etnos litewski, a dzisiejsze tak zwane Polacy, kiedyś rozmawialiśmy po litewsku czy starobiałorusku i tylko od XVIII w. powoli przez Kościół katolicki spolonizowali się. Żadna chęć wyorażać siebie za przybylca z Polski faktów historycznych nie zmieni; 2) jesteśmy obywatele Litwy, żyjemu tu i teraz na swojej ojczyźnie, razem z Litwinami; 3) pragnąc lepszego życia, powinniśmy wzmacniać wzajemne zaufanie do Litwy i jedność, mieć lepsze warunki ekonomiczne, jak najbardziej musimy MY, polskojęzyczni obywatele Litwy postarać się integrować z Litwą, a nie stać po różnych stronach barykady.
Kto tego nie chce, jest inne wyjście: dalej z Tomaszewskim i Sikorskim buszować przeciw Litwie, wciągać do tego obywateli Polski i czekać aż na mapie zamiast Litwy i Polski będzie Imperium Moskiewskie.

#12 Grandziarze nacjonalistyczni

Grandziarze nacjonalistyczni litewscy W RODZAJU HUCPIARZA np.Giesminiaka - NIE MOGA ZROZUMIEC ,ZE LITWA TO KRAJ BĘDĄCY W UNIi E. - a nie w Sowietach , gdzie wszytsko mozna bylo zadekretowac - i w tiurmu lub na Sybir

#13 do giesmynas. ludzie mówią ze

do giesmynas.
ludzie mówią ze widzeli i twoja babcia na wiecu.Brawo babcia Polka

#14 Rezolucja solidarności z

Rezolucja solidarności z Polakami na Litwie

Wyrażamy solidarność z akcją protestacyjną organizowaną w Wilnie przez Komitety Strajkowe oraz Forum Rodziców Szkół Polskich w rocznicę uchwalenia nowej ustawy oświatowej. Polacy na Litwie wykorzystali wszystkie prawnie dostępne środki, aby przeciwstawić się dyskryminacyjnej ustawie, która może doprowadzić do likwidacji znacznej części polskich placówek oświatowych. Wysłano setki pism w imieniu rodziców, uczniów, komitetów rodzicielskich i rad szkół do najwyższych władz państwowych Litwy: prezydenta, przewodniczącej Sejmu, premiera, ministra nauki i oświaty. Przeprowadzono wiece protestacyjne, zebrano 60 tysięcy podpisów w proteście przeciwko projektowi nowej ustawy.
Chcemy, by dobre stosunki polsko-litewski były ważnym czynnikiem Europy środkowej. Wspieramy umocnienie niepodległości państwa litewskiego. Nie możemy jednak się zgodzić na dyskryminację Polaków na Litwie, z którymi łączy nas kultura, tradycja historyczna, obywatelstwo naszych i ich przodków. Rzeczpospolita przyjęła w polsko-litewskim traktacie przyjaźni odpowiedzialność za zachowanie ich narodowych praw. Z tego obowiązku nic nas zwolnić nie może.
Dlatego w imię dobrej współpracy Polski i Litwy oraz w imię zobowiązań polsko-litewskiego traktatu przyjaźni wzywamy władze Republiki Litewskiej do:
 rezygnacji z ujednolicenia egzaminu z języka litewskiego na maturze i przywrócenia egzaminu z języka polskiego,
 zaprzestania eliminacji języka ojczystego ze szkół polskich poprzez wprowadzenie nauczania poszczególnych przedmiotów w języku litewskim,
 rezygnacji z dyskryminującego pomysłu likwidowania małych polskich szkół w celu zachowania równolegle działających litewskich
 przekazania wszystkich publicznych placówek oświatowych na Wileńszczyźnie demokratycznie wybranym samorządom,

Wzywamy do:
 uczciwej realizacji reprywatyzacyjnych praw polskich rodzin do zabranej im przez władze sowieckie ziemi,
 prawa do umieszczania dwujęzycznych tablic w rejonach i miejscowościach, które zwarcie zamieszkują Polacy,
 zagwarantowania Polakom prawa do polskiej pisowni nazwisk,
 likwidacji 5% progu wyborczego dla partii mniejszości narodowych,
 wycofania zmian granic okręgów wyborczych, których celem jest utrudnienie mniejszości polskiej uzyskania mandatów w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Apelujemy do władz litewskich o respektowanie praw należnych Polakom na podstawie Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy pomiędzy Republiką Litewską i Rzeczpospolitą Polską z 1994 roku. Solidaryzujemy się z ich walką o prawa obywatelskie. Domagamy się szacunku dla zobowiązań zawartych w Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Etnicznych z 1995 roku.

Zebrani w dniu 17 marca 2012 roku w całym kraju na wiecu solidarności z Polakami na Litwie wyrażamy uznanie dla ich walki o zachowanie polskiej tożsamości narodowej.

#15 To jest czynna walka z tymi ,

To jest czynna walka z tymi , którzy marnują ten piękny, wielonarodowy, wielokulturowy i wielojęzyczny kraj. Z lt antypolonizmu najbardziej cieszą się na Kremlu.Każdy lt antypolak tak naprawdę pracuje dla Moskwy.

#16 To jest czynna walka z

To jest czynna walka z Lietuva!

#17 ŽELIGOVSKIUI VILNIŲ

ŽELIGOVSKIUI VILNIŲ PAGROBUS

Pirmoji publikacija – „Skaitymai“, 1921, Nr. 2, Maironis

Pavojuj motina-tėvynė;
Ateina audra iš pietų!
Tai lenkas, išgama tautų,
Mums neša pančius ir žudynę,
Dvarų ieškodams prarastų.

Dar vakar svetimoj vergijoj
Prieš caro klaupės dievukus, -
Prancūzo nūn globoj puikus
Mums švaisto gautu kalaviju
Ir mūsų degina laukus.

Gana po priedanga brolystės
Mums čiulpė syvus pasalais!
Kultūros savo skarmalais
Mums plėšė kalbą dėl lenkystės
Ir smaugė savo verpalais!

Dabar šalin numetęs kaukę,
Ginkluotus siunčia plėšikus
Ir taško mums kraujais laukus,
O po Europą visgi šaukia,
Kad tai ne jų būrys smarkus.

Gana lietuviškos kantrybės!
Ginkluota kelkis, Lietuva!
Dienelė laukia nelengva!
Bet gelbės dangiškos galybės,
Ir paskutinė bus kova!

Petys į petį už tėvynę!
Nuo Palangos lig Varėnos,
Sulaukę puotos kruvinos,
Kaip mūsų proseniai ją gynė,
Taip ginsme sūnūs šios dienos

#18 Pikieta przed konsulatem.

Pikieta przed konsulatem. "Nie damy pogrześć mowy!"

Autor: Anna Folkman
W sobotę przed Konsulatem Republiki Litewskiej w Szczecinie przy ul. Rayskiego kilkadziesiąt osób pikietowało wyrażając solidarność z akcją protestacyjną Polaków w Wilnie.

Polacy na Litwie protestowali tego dnia w obronie praw szkolnictwa polskiego na Litwie i przeciw dyskryminacyjnym zapisom nowej litewskiej ustawy oświatowej w zakresie nauczania języka polskiego w polskich szkołach. Wzywali władze m.in. do przywrócenia na maturze języka polskiego, nauczanie w szkołach w języku polskim, zagwarantowania Polakom polskiej pisowni nazwisk.

Uczestnicy pikiety w Szczecinie mieli ze sobą flagi, święte obrazy i transparenty z wizerunkami polskich pisarzy. Rozpoczęli od słów Roty.

- Przyszłam, by pokazać swoją solidarność – mówi Anna Kasprzak, studentka politologii ze Szczecina, jedna z niewielu młodych osób, które pojawiły się przed konsulatem. - Przeczytałyśmy z koleżanką o pikiecie w Internecie, postanowiłyśmy się przyłączyć, bo w dzisiejszych czasach nie można pozwolić na dyskryminację.

- 15 lat mieszkałam w Wilnie – mówi pani Janina, staruszka, która przyglądała się pikiecie. – Nad Niemnem spędziłam te lata. Pięknie tam było, ale ludzie zajadli. Nigdy nie odpuszczali. Nie wiem czy naszym uda się coś zdziałać. Ktoś musi im pomóc tam na miejscu…

Około godz. 11.30 uczestnicy pikiety wręczyli list protestacyjny Henrykowi Maculewiczowi, asystentowi Konsula Republiki Litewskiej w Szczecinie.

- Jestem wzruszony i pełen radości, że jest grupa która wspiera Polaków. Oni tego potrzebują – mówi Henryk Maculewicz. - Nie zostawiajcie ich samych, walczą przecież o mowę polską. Wasza petycja na pewno trafi do pana konsula, który przekaże ją dalej do władz.

Organizatorem pikiety była Prawica Rzeczypospolitej.

#19 Niewątpliwie sukces. Trochę

Niewątpliwie sukces. Trochę za mały, żeby zmusić władze do zmiany stanowiska, ale na tyle duży, żeby dawać nadzieję na dalsze działanie.

#20 Litwa może być dumna z takich

Litwa może być dumna z takich swoich obywateli.- Europa też.

#21 pozdrawiam

pozdrawiam manifestujących.brońmy naszych korzeni my Polacy

#22 Bardzo udana manifestacja.Nie

Bardzo udana manifestacja.Nie popsuta ani agresją ,ani wyzwiskami,ani chęcią zemsty,godnie,spokojne ,rzeczowo i lojalnie wobec Litwy i Ojczyzny. Gratulacje z Polski

#23 Brawo Polacy. Trzymam calym

Brawo Polacy.
Trzymam calym sercem za Wami

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.