Więcej miejsc na studiach opłacanych przez państwo


Fot. smm.lt
Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy poinformowało, że przekaże uniwersytetom dodatkowe środki na sfinansowanie większej liczby miejsc na kierunkach matematycznych, fizycznych oraz przyrodniczych. Przeznaczone środki państwowe mają być odpowiedzią na zapotrzebowanie potrzeb rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem życzeń inwestorów, pracodawców i państwowych instytucji.Jak głosi komunikat ministerstwa, liczba miejsc finansowanych przez państwo na uniwersytetach zwiększy się o 8 proc. dla wydziałów matematycznych i fizycznych, o 32 proc. dla nauk przyrodniczych oraz o 6 proc. dla nauk humanistycznych i innych kierunków. Ministerstwo Ochrony Zdrowia zaproponowało ponadto, aby podwoić liczbę osób przyjmowanych na kierunki pielęgniarskie i akuszerskie, a agencja Investuok Lietuvoje – o 15 proc. zwiększyć liczbę studentów elektryki, elektroniki i inżynierii mechanicznej.

Ministerstwo przyznało jednak, że choć w różnych dziedzinach akademickich zwiększy się liczba miejsc finansowanych przez państwo, na kierunkach artystycznych pozostanie ona bez zmian. Obecnie w dwóch szkołach artystycznych: Wileńskiej Akademii Sztuki oraz Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru ministerstwo finansuje łącznie 645 miejsc.

Decyzja o wyborze kierunków, które otrzymują dodatkowe finansowanie zapadła po analizie trendów podaży i popytu oraz zapotrzebowania rynku pracy. Ministerstwo dodatkowo podkreśla, że wszyscy studenci, którzy zdali egzaminy wstępne i wybrali państwowe programy nauczania, od września uczyć się będą bezpłatnie. W przyszłym roku akademickim wprowadzone zostaną rządowe zasady dotyczące bezpłatnych studiów licencjackich – będą one przysługiwały wszystkim, którzy pomyślnie zdadzą egzaminy wstępne i wybiorą państwowe programy nauczania.

Według szacunków państwowe finansowanie w kolejnym roku akademickim otrzyma ok. 16,7 tys. studentów, czyli o 2,2 tys. więcej niż przed rokiem. Ministerstwo przeznaczy na ten cel 9,6 mln euro – o 1,2 mln więcej niż w 2017 roku.

Na podstawie: bns.lt, smm.lt