Więcej płatnych miejsc parkingowych w Wilnie

Stołeczny samorząd rozszerza terytorium, na którym za parkowanie samochodów pobierana będzie opłata - dotyczy to szczególnie centralnej części Wilna. Ma to rozwiązać problem ruchu ulicznego, na który skarżą się mieszkańcy centralnych dzielnic miasta.

Od 20 listopada opłata za parkowanie samochodów pobierana będzie również w następujących miejscach
:

- ul. S. Skapo;
- ul. Z. Sierakausko (przy budynku nr 15);
- ul. Lvovo (na odcinku od drogi łączącej ul. Lvovo i al. Konstitucijos do ul. Linkmenų);
- ul. Linkmenų g. (pomiędzy ul. Lvovo i al. Konstitucijos);
- zaułek Biały (przy ul. Polocko);
- ul. Polocko (od ul. Polocko 16 do ul. Olandų);
- ul. Zarasų (od ul. Polocko do ul. Zarasų 5).

Wprowadzenie opłaty za parkowanie samochodów w części Starówki, na Nowym Mieście, na Zarzeczu oraz w okolicach centrum miasta ma się przyczynić do zapewnienia większego porządku związanego z parkowaniem pojazdów.

Ul. S. Skapo jest w błękitnej strefie parkowania, w której opłata pobierana jest od poniedziałku do niedzieli od godz. 8.00 do godz. 24.00. Godzina parkowania kosztuje tu 2,5 euro. Tymczasem terytorium przy ul. Z. Sierakausko 15 trafia do zielonej strefy, tu opłata w wysokości 0,3 euro za godzinę pobierana jest od poniedziałku do soboty od godz. 8.00 do 18.00. 

Miejsca do parkowania na odcinkach ulic Lvovo i Linkmenų oraz w części Zarzecza (Biały zaułek, część ulic Polocko i Zarasų) trafiają do żółtej strefy parkowania, w której płata wynosi 0,6 euro za godzinę. Pobierana jest od poniedziałku do soboty od godz. 8.00 do godz. 20.00.

Na wymienionych terytoriach miejsca płatnego parkowania zostaną specjalnie oznakowane od 20 listopada.  

Stali mieszkańcy mogą nabyć zezwolenie, które uprawnia do parkowania w płatnych miejscach parkowania. By otrzymać zezwolenie, mieszkańcy powinni przedstawić zaświadczenie o zadeklarowanym miejscu zamieszkania oraz prawo jazdy wydane na imię i nazwisko osoby, która ubiega się o otrzymanie zezwolenia.

Zezwolenie dla pierwszego samochodu w zielonej strefie kosztuje 7,2 euro na rok, na drugi samochód - 8,7 euro miesięcznie. Pierwsze i drugie zezwolenia w żółtej strefie kosztują odpowiednio 14 euro na rok i 17 euro miesięcznie, w strefie błękitnej - odpowiednio 43 euro na rok i 52 euro miesięcznie.

Samorząd przypomina, że uiszczona opłata za zezwolenie nie uprawnia do nieodpłatnego parkowania w całej płatnej strefie parkowania, w strefach objętych znakami zakazów lub rezerwacji. Kierowcy proszeni są o uwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Na podstawie: vz.lt, vilnius.lt