Więcej środków na renowację wielofunkcyjnego ośrodka kultury w Niemenczynie


Fot. madeinvilnius.lt
Od 2018 r. wielofunkcyjny ośrodek kultury W Niemenczynie otrzymuje więcej środków na niezbędne prace. W celu przyspieszenia realizacji tego projektu inwestycyjnego, na wniosek samorządowy, dodatkowy 1 mln euro zostanie przydzielony z państwowego programu inwestycyjnego.

Pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się w tym roku, miała znaczący wpływ na gospodarkę kraju, dlatego zachęca się samorządy do przyspieszenia realizacji projektów inwestycyjnych, które przyniosą korzyści zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorstwom, w celu złagodzenia skutków koronawirusa i przyczynienia się do ożywienia gospodarczego kraju. Aby przyspieszyć realizację projektów inwestycyjnych, samorządy kraju zwróciły się do Ministerstwa Finansów o przyznanie dodatkowych 115,5 mln euro z państwowego programu inwestycyjnego. Okręg wileński zwrócił się o prawie 2 mln euro dodatkowych funduszy na szybszą realizację projektu, z czego 1 milion euro zostanie przeznaczony na renowację budynku wielofunkcyjnego ośrodka kultury w Niemenczynie, inne dodatkowe fundusze zostaną przeznaczone na remont dworu w Gliciszkach i modernizację szkoły artystycznej w Rudaminie.

Według Anny Matwejko, Zastępcy Kierownika Wydziału Inwestycji Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, w czerwcu tego roku podpisano umowę w sprawie podziału środków, zgodnie z którą 400 tys. euro zostało już przeznaczonych na prace remontowe wielofunkcyjnego ośrodka kultury w Niemenczynie. Do końca tego roku na wszystkie planowane prace zostanie przydzielony 1 mln euro.

Podczas realizacji projektu przewiduje się izolację i wykończenie elewacji budynku wielofunkcyjnego ośrodka kultury w Niemenczynie, przebudowę wnętrza, montaż nadbudowy, porządek sieci inżynieryjnych wewnątrz i na zewnątrz oraz aranżację środowiska. Łączna wartość prac projektowych wynosi 3,99 mln euro. Prace w wielofunkcyjnym ośrodku kultury w Niemenczynie rozpoczęto jesienią w 2018 r. Do 2020 r. 1 stycznia wartość prac wykonanych sięga 1,42 mln euro. Na ten projekt przydzielono 900 tys. euro z programu inwestycyjnego państwa. Budżet samorządu wynosił ponad 520 tys. euro. Projekt ma zostać ukończony w 2021 r.

„Przyspieszenie realizacji projektów inwestycyjnych w czasach spowolnienia gospodarki nie tylko pobudzi biznes, pozwoli na uzyskiwanie dochodów, ale także przyczyni się do odnowienia infrastruktury publicznej – stworzone zostaną odpowiednie i atrakcyjne warunki dla upowszechniania kultury i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Wielofunkcyjny ośrodek kultury w Niemenczynie jest jednym z głównych ośrodków kultury w rejonie wileńskim. Do tej pory budynek, który przetrwał prawie pół wieku, przeszedł tylko bieżące prace, więc prace remontowe są bardzo potrzebne. Cieszymy się, że mamy możliwość wykorzystania funduszy z programu inwestycyjnego państwa i przywrócenia reprezentatywnego wizerunku tego obiektu. Nie mamy wątpliwości, że po remoncie ośrodek kultury stanie się jeszcze większą atrakcją zarówno dla lokalnej społeczności, jak i odwiedzających gości” – powiedziała Maria Rekść, mer samorządu rejonu wileńskiego.

 

Na podstawie: madeinvilnius.lt