Większość Białorusinów popiera niezależność od Rosji


Fot. Wilnoteka.lt
Ogromna większość Białorusinów chce niezależności swego kraju od Rosji - wynika z badań Instytutu Socjologii Białoruskiej Akademii Nauk. Te dane przeczą tezom opublikowanym przez Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych.
Według Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych prawie 58 proc. Białorusinów chciałoby sojuszniczych relacji z Rosją, a niespełna 32 proc. partnerskich. Eksperci w Mińsku zwrócili uwagę, że jeśli się doda oba wyniki, powstaje sugestia, iż prawie 90 procent Białorusinów chciałoby włączenia Białorusi w skład Rosji.

Tymczasem Instytut Socjologii Białoruskiej Akademii Nauk poinformował, że z jego tegorocznych badań wynika, iż połowa (49,9 proc.) Białorusinów chciałaby niepodległości swego kraju i tego, żeby budował on stosunki z Rosją na zasadzie umów międzynarodowych, czyli aby były to relacje partnerskie. Nieco ponad 36 proc. badanych chciałoby, aby Białoruś i Rosja budowały relacje na zasadzie równoprawnego związku oby państw i stworzenia ponadnarodowych organów rządzenia, czyli sojuszniczych relacji. Liczba zwolenników wejścia Białorusi w skład Rosji wyniosła niespełna 8 proc., czyli mniej więcej tyle, ile wynosi rosyjska mniejszość na Białorusi.

Badania świadczą o tym, że od 2003 roku liczba obywateli Białorusi, którzy chcą pełnej niezależności wzrosła o 15 proc., a liczba zwolenników równoprawnego sojuszu z Rosją spadła o ponad 13 proc.

Publikacje rosyjskich i białoruskich socjologów zbiegają się z finalizacją rozmów między Mińskiem i Moskwą dotyczących pogłębienia integracji tych krajów. 6 grudnia mają spotkać się w tej sprawie premierzy, a 7 grudnia prezydenci Rosji i Białorusi. Białoruskie władze zapewniają, ze niepodległość kraju zostanie zachowana, ale miejscowa opozycja mu w tej kwestii swoje obawy.

Na podstawie: IAR