Wielka Brytania najpopularniejsza wśród litewskich emigrantów


Fot. bns.lt
Wielka Brytania niezmiennie pozostaje najpopularniejszym kierunkiem emigracji wśród Litwinów – wynika z danych Departamentu Statystyki. Drugie miejsce zajmuje Norwegia, trzecie – Niemcy.Tylko w ciągu minionego roku do Wielkiej Brytanii wyjechało 21,6 tys. osób, czyli 45 proc. wszystkich emigrantów z Litwy. Dwa lata temu liczba ta była nieco wyższa i wynosiła 46,2 tys. Prognozowano wówczas, że w związku z Brexitem liczba imigrantów można wzrosnąć do czasu, kiedy zostaną ustalone nowe zasady przyjmowania obywateli z krajów Unii Europejskiej. Ogłoszone dziś statystyki wskazują jednak, że tak się nie stało.

Drugim kierunkiem pod względem liczby osób emigrujących z Litwy okazała się Norwegia, do której w 2017 roku wyjechało ok. 5 tys. (10,5 proc.) mieszkańców. Kolejne miejsca zajęły: Niemcy (4,1 tys., czyli 8,6 proc.), Irlandia (3,4 tys., czyli 7 proc.), Dania (1,7 tys., czyli 3,5 proc.) oraz Szwecja (1,6 tys., czyli 3,3 proc.).

W 2017 roku w sumie z Litwy wyjechało 47,9 tys. obywateli Litwy, co w porównaniu z poprzednim rokiem jest wynikiem mniejszym o 4,8 proc. (2,4 tys. emigrantów).

Ogromna litewska emigracja w Wielkiej Brytanii sprawia także, że najwięcej Litwinów wraca do ojczyzny właśnie stamtąd. Według danych Departamentu Statystyki w 2017 roku z wysp przyjechało ok. 4,9 tys. Litwinów, co stanowi niemal połowę (48,3 proc.) wszystkich litewskich migrantów wracających do kraju. Dwa lata temu wskaźnik ten był nieco niższy i wynosił 44,6 proc.

Z Norwegii wróciło 978 osób (9,6 proc. ogółu wracających Litwinów), z Irlandii – 807 (7,9 proc.), a z Niemiec – 643 (6,3 proc.).

Ogółem na Litwę migrowało w zeszłym roku 20,4 tys. osób, w tym mniej więcej po połowie obywateli państwa i obcokrajowców. W porównaniu z 2016 rokiem wskaźnik ten zmniejszył się dla obywateli Litwy, a zwiększył dla obcokrajowców. W minionym roku przybyło 2,7 razy więcej Ukraińców i 2,3 razy Białorusinów.

Na podstawie: lrt.lt/BNS