Wielkie otwarcie w Kowalczukach


Uroczyste przecięcie wstęgi, fot. vilniaus-r.lt
W sobotę minionego tygodnia został uroczyście otwarty Ośrodek Interwencji Kryzysowej Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego w Kowalczukach. Celem ośrodka jest udzielanie schronienia dzieciom, dążenie do odbudowania ich kontaktu z rodzinami, otoczeniem, niedopuszczanie do sytuacji, by trafiały do domów dziecka. Specjaliści będą też próbowali pomóc rodzinom ryzyka socjalnego w uzdrowieniu relacji.
Na uroczyste otwarcie przybyło wielu gości. Symboliczną wstęgę przecięła mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść oraz dyrektor spółki budowlanej "Mūras" Alfonsas Šriubėnas. Gmach i pomieszczenia ośrodka pobłogosławił proboszcz parafii w Szumsku ksiądz Mirosław Grabowski. Na uroczystość przybyli też: poseł na Sejm Republiki Litewskiej Leonard Talmont, władze samorządowe, dyrektorzy placówek społecznych, szkół i przedszkoli. Przebywające w ośrodku dzieci odsłoniły tablicę informacyjną w językach: polskim i litewskim. Następnie goście uroczyście wręczyli kwiaty i prezenty dyrektor nowej placówki Leokadii Pawtel. Mer Maria Rekść wyraziła radość z powodu powstania ośrodka, w którym dzieci i samotne matki znajdą pomoc i opiekę, jednak, jak zauważyła, byłoby znacznie lepiej, gdyby podobnych placówek nie było, wszystkie dzieci zaś wychowywałyby się w swych szczęśliwych rodzinach.

Podstawowym celem ośrodka jest pomoc dzieciom w jak najszybszym powrocie do swych pełnowartościowych rodzin. W ośrodku udzielana jest informacja dotycząca możliwości rozwiązania powstających problemów. Pracownicy centrum pomagają przygotować niezbędne dokumenty, udzielają porad psychologicznych dzieciom i rodzinom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

Placówka składa się z trzech oddziałów, w których może przebywać jednocześnie do 24 dzieci. Pierwszy oddział to dom mieszkalny, który jest w stanie zapewnić tymczasową opiekę społeczną dla 16 dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Drugi oddział to Centrum Interwencji Kryzysowej oraz placówka tymczasowego zamieszkania dla matek z dziećmi, które doświadczyły przemocy w rodzinie - psycholog będzie pomagał wyjść z kryzysu tak zwanym rodzinom ryzyka socjalnego. Trzeci oddział to Centrum Pomocy Rodzinie, którego podstawową funkcją jest udzielanie pomocy jednocześnie trzem rodzinom oraz dzieciom społecznie odosobnionym, dążąc do zapewnienia im powrotu do życia w pełnowartościowej rodzinie.

Opieka społeczna w placówce świadczona jest całodobowo na podstawie indywidualnych planów opieki, jednakże nie dłużej niż przez rok. Dzieci w centrum kwaterowane są każdego dnia, o każdej porze dnia i nocy, ponieważ w placówce zawsze jest obecny personel dyżurny. Opiekę nad dziećmi sprawują pracownicy społeczni, psychologowie i pedagodzy. Porady psychologa przewidziane są również dla członków rodzin dzieci. Wszyscy specjaliści mają za zadanie rozwiązywanie problemów dziecka i rodzin, by nie zostawały ze swoimi kłopotami same. Praca specjalistów oceniana będzie na podstawie tego, jaka liczba dzieci z ośrodka wróci do rodzin biologicznych, i nie zostanie tym samym umieszczona w placówce stacjonarnej.

W trakcie realizacji projektu powołania ośrodka w Kowalczukach zrekonstruowano gmach Szkoły Średniej im. St. Moniuszki, wzniesiono dobudówkę, uporządkowano teren przylegający. Środki pochodziły z unijnego Funduszu Spójności (blisko 2,5 mln litów) oraz budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego (prawie 0,5 mln litów).

Co roku w rejonie wileńskim około 40 rodzin traci prawo do opieki nad dziećmi. Przewiduje się, że centrum pozytywnie wpłynie na życie ponad 25 procent rodzin ryzyka socjalnego i że zmniejszy się liczba takich rodzin. Zakłada się, że działalność ośrodka znacznie polepszy stosunki między rodzicami i dziećmi, jak również stosunki pomiędzy rodzicami.

Na podstawie: vilniaus-r.lt