Wileński samorząd przywrócił bezpośrednią obsługę klientów


Fot. vilnius.lt/Saulius Žiūra
Od poniedziałku, 1 czerwca stołeczny samorząd przywrócił bezpośrednią obsługę klientów. Co prawda, na razie przyjmowane są wyłącznie osoby, które zarejestrowały się na wizytę telefonicznie i tylko w sprawach, których nie da się załatwić zdalnie. Jak zaznaczają przedstawiciele władz miejskich, aż 247 usług można zamówić za pośrednictwem strony internetowej miasta www.vilnius.lt. Na zdalny tryb obsługi interesantów urząd miejski w Wilnie przeszedł w połowie marca.

„Stołeczny samorząd świadczy aż 247 usług, które bezpiecznie i szybko można załatwić poprzez stronę internetową paslaugos.vilnius.lt, dlatego nadal preferujemy zdalną obsługę klientów za pośrednictwem e-usług, e-dostaw, konsultacji mailowych i telefonicznych, korespondencji i aplikacji audio/video itp. Prosimy więc, żeby klienci przychodzili do samorządu i podlegających mu urzędów tylko w sytuacjach koniecznych” – poinformował kierownik Wydziału Obsługi Klientów w Samorządzie m. Wilna Vitalij Mosin.

Osoby, które mają do rozwiązania jakąś sprawę w samorządzie, Urzędzie Stanu Cywilnego, archiwum, Wydziale Opieki Społecznej lub starostwie, muszą najpierw zadzwonić na numer 1664. Urzędnik wyjaśni, czy można ona być załatwiona zdalnie. Jeśli okaże się, że jest to niemożliwe, klient zostanie zarejestrowany na wizytę w urzędzie.

Interesanci przyjmowani w urzędzie będą mieli wykonywany pomiar temperatury termometrem bezdotykowym oraz są zobowiązani do dezynfekcji rąk. W przypadku, gdy u osoby badanej wykryta zostanie temperatura ciała powyżej 37,3 stopni C, lub będzie ona miała objawy infekcji (kaszel, katar itp.), nie będzie wpuszczona do budynku urzędu.

Interesanci zobowiązani są na terenie urzędu do zasłaniania nosa i ust, zachowania co najmniej 2-metrowej odległości od rozmówcy oraz unikania przebywania w grupach. Na obsługę jednej osoby przeznacza się maksymalnie 15 minut.

W stołecznym samorządzie interesanci są obsługiwani w kilku językach, m.in. po polsku. Od niedawna jest również możliwość złożenia podania i uzyskania odpowiedzi na piśmie w języku ojczystym.

Na podstawie: vilnius.lt