Wileńskie Towarzystwo Dobroczynności w akcji


Fot. Eryk Jalovik
Wileńskie Towarzystwo Dobroczynności (dalej – WTD), organizacja pozarządowa, od 26 lat niesie pomoc potrzebującym i samotnym mieszkańcom Wilna i Wileńszczyzny. 15 grudnia w klasztorze Franciszkanów odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa. Przed zebraniem, w kościele franciszkańskim pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Trockiej odprawiona została Msza św. w intencji członków Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności żywych i zmarłych oraz osoby, które wspierały i wspierają ich wysiłki w niesieniu bezinteresownej pomocy bliźnim. Zebranie rozpoczęliśmy chwilą ciszy i krótką modlitwą za zmarłych członków naszego Towarzystwa, którzy spoczęli w Panu św.p.: Jolantę Maciejewską, Stanisławę Zawadzką, Helenę Norejkienė, Nelly Pilecką i innych.
W skład nowego zarządu zostali wybrani: Julia Baniukiewicz (prezes), Edward Błaszkiewicz (wiceprezes), Zbigniew Maciejewski, Andrzej Korolow, Julia Lipinskienė.

W okresie przedświątecznym jak co roku odbędzie się akcja „Paczka” organizowana z funduszy, ofiarowanych nam na ten cel przez Towarzystwo Polek na Emigracji z Londynu (Bóg
zapłać za hojność i wsparcie finansowe), podczas której będą rozdawane zestawy żywnościowe dla ludzi potrzebujących.

Oprócz akcji „Paczka”, Wileńskie Towarzystwo Dobroczynności przy współpracy z Domem Kultury Polskiej zaprasza wszystkie osoby samotne na Wigilię Bożego Narodzenia, organizowaną tradycyjnie od roku 1999, 24 grudnia, br. o godz. 17.00 w Domu Kultury polskiej w sali nr. 305. Rejestracja pod nr. tel. (8-5) 2723954. Podarujmy sobie trochę ciepła i miłości, a 24 grudnia, czyli w wieczór wigilijny niech nikt nie będzie samotny.

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji