Wileńskie uroczystości trzeciomajowe


Podczas uroczystości na Rossie, fot. wilnoteka.lt/Bartosz Frątczak
"Oddając hołd naszym przodkom, twórcom naszej niepodległości i ich najwyższemu poświęceniu, nie zapominajmy, że dzisiejsze święto jest dla nas, Polaków, dniem przepełnionym radością i nadzieją, symbolem wielkiego zwycięstwa, na które pracowały pokolenia. Tu, w miejscu świętym dla każdego Polaka, proszę o to, abyśmy ciesząc się wolnością, pamiętali o tych, którym Polska tę swoją wolność zawdzięcza, o poległych i zmarłych w służbie Ojczyźnie i o ich rozrzuconych po całym świecie mogiłach" - podczas uroczystości na wileńskiej Rossie, powiedział ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński. Jak co roku, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pracownicy polskiej placówki dyplomatycznej i przedstawiciele polskiej społeczności na Litwie złożyli kwiaty przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie.
Polskie organizacje społeczne podczas tegorocznych uroczystości na Rossie były reprezentowane skromniej niż zazwyczaj, gdyż kierownictwo Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Związku Polaków na Litwie, "Macierzy Szkolnej", posłowie do parlamentu litewskiego z ramienia AWPL uczestniczyli w obchodach Dnia Polonii i Polaków za Granicą i Święta Konstytucji 3 Maja w Warszawie. Przy Mauzoleum Matki i Serca Syna było jednak sporo młodych osób: harcerzy, uczniów polskich szkół. Przybyli również kombatanci. Była też obecna prof. Eufemia Tejchman, ambasador RP na Litwie w latach 1996-2001. 

"Zebraliśmy się dziś, żeby w obecności wielkich Polaków spoczywających tu, w Wilnie, uczcić niezwykle ważny i radosny dzień - święto uchwalenia w Polsce w 1791 r. konstytucji, pierwszej w nowożytnej Europie, a drugiej na świecie - po konstytucji USA. Ten niezwykle postępowy i odważny jak na owe czasy akt wprowadził w naszym kraju zasady demokracji i równouprawnienia wszystkich mieszkańców. Fakt, że nasz kraj stał się dzięki temu liderem przemian społecznych i orędownikiem postępu na kontynencie europejskim do dzisiaj napawa nas, Polaków, wielką dumą i do dzisiaj staramy się przestrzegać jego ducha. Ale dumę z tego powodu słusznie wraz z nami odczuwają także Litwini, bo przecież Konstytucja 3 maja jest naszym wspólnym dorobkiem, wspólnym dziedzictwem, wspólnym wielkim sukcesem, ale i wspólnym wyzwaniem obu naszych państw!" - powiedział Jarosław Czubiński, ambasador RP na Litwie.

Po zakończeniu uroczystości na Rossie, w kościele pw. Ducha Świętego, odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny, celebrowana przez ks. Tadeusza Jasińskiego, proboszcza parafii Ducha Świętego. 

Na podstawie: Inf.wł.