„Wilia” uhonorowana statuetką św. Krzysztofa


Wiliowcy z merem Wilna R. Šimašiusem, fot. wilnoteka.lt
25 stycznia 2018 roku, w dniu, kiedy Wilno obchodziło 695. rocznicę pierwszej pisemnej wzmianki o mieście, w Ratuszu wileńskim odbyła się uroczystość wręczenia statuetek św. Krzysztofa – nagrody za zasługi dla miasta. Uhonorowani zostali przedstawiciele świata nauki, kultury, sportu, biznesu. Statuetkę w kategorii „Za pielęgnowanie tradycji i więzi społecznych” z rąk mera Wilna Remigijusa Šimašiusa odebrali przedstawiciele Polskiego Artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia”.
Kandydatów do Nagrody św. Krzysztofa zgłaszają organizacje i instytucje oraz osoby prywatne. Spośród nadesłanych kandydatur kapituła składająca się z przedstawicieli świata nauki, kultury, sztuki oraz przedstawicieli stołecznego samorządu wybiera dziesięciu laureatów, którzy otrzymują statuetkę z rąk mera Wilna.  

W 20. edycji zgłoszonych zostało ponad 50 godnych tego wyróżnienia osób, instytucji i organizacji. W gronie tegorocznych laureatów są: lekkoatletka Airinė Palšytė; inicjatorka i wieloletnia organizatorka festiwalu „Noc Kultury” Daina Urbanavičienė; przedsiębiorca, maratończyk i propagator biegania Ignas Staškevičius; lekarka, pediatra prof. dr Nijolė Drazdienė; zrzeszająca wileńskich architektów Instytucja Pożytu Publicznego Architektūros fondas, organizująca m.in. festival „Open House Vilnius”; światowej sławy dyrygentka Mirga Gražinytė-Tyla; pianistka, pedagog Mūza Rubackytė-Golay; twórca pierwszej na Litwie strategii prewencji samobójstw, psycholog dr Paulius Skruibis; zespół studentów Uniwersytetu Wileńskiego „Vilnius-Lithuania iGEM”, zdobywcy złotego medalu na prestiżowym międzynarodowym konkursie w dziedzinie biologii syntetycznej.

Członkowie 13-osobowej Kapituły nie mieli wątpliwości co do zasług Polskiego Artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia”. Zespół działa już 63 lata, propagując na Litwie i poza jej granicami polską kulturę, folklor i tradycje. „To jest pierwsza taka nagroda dla naszego zespołu od Wilna, litewska nagroda. Działamy już 63 lata – uważam, że zasłużyliśmy na takie odznaczenie. Nie jest to nagroda tylko dla dzisiejszej »Wilii«, gdyż to, co mamy, zawdzięczamy również poprzednim pokoleniom wiliowców. W ciągu 63 lat w zespole przewinęło się wiele osób, kierowników. Jest to więc nasze wspólne święto” – powiedziała Wilnotece kierownik artystyczny i dyrygent PAZPiT „Wilia” Renata Brasel.

Statuetkę przedstawiającą patrona Wilna – św. Krzysztofa z rąk mera Remigijusa Šimašiusa odebrali tancerze Marta Chmielewska i Łukasz Kamiński. Dziękując Kapitule za wyróżnienie, wiliowcy zaprosili wszystkich obecnych na 16 lutego, a następnie na 11 listopada na plac Ratuszowy w Wilnie, gdzie z okazji 100-lecia niepodległości Polski i Litwy z inicjatywy m.in. „Wilii” 100 par zatańczy poloneza.

W ciągu 20 lat statuetkę św. Krzysztofa za wybitne zasługi dla Wilna przyznano zaledwie kilku Polakom.  W 1999 r. otrzymał ją ówczesny nadkomisarz policji Antoni Mikulski, w 2000 r. – wileńska policjantka Bożena Bewza-Gruodienė, w 2011 r. – prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, w 2014 r.  – założycielka i dyrektorka Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki s. Michaela Rak, w 2016 r. – prezes Społecznego Komitetu Opieki Nad Starą Rossą Alicja Klimaszewska

Wicemer Wilna, przewodnicząca Kapituły Nagrody św. Krzysztofa Edyta Tamošiūnaitė uważa, że działalność mieszkających w Wilnie Polaków nieraz może być niedostrzegana nie ze złej woli, lecz z braku informacji i kontaktów. „My, jako polska społeczność, lubimy swoje towarzystwo, swój krąg, ale musimy z informacjami o sobie, o tym, jacy jesteśmy, jak zachowujemy swoją tożsamość, tradycje, obyczaje wychodzić do naszych braci Litwinów. Mogą przecież nie znać naszej kultury, nie wiedzieć o istniejących zespołach. Jeżeli mamy gdzieś okazję, gdziekolwiek to jest, promujmy polskość i bądźmy z niej dumni” – powiedziała w rozmowie z Wilnoteką.


Na podstawie: inf.wł.
Zdjęcia: Igor Konin
Montaż: Aleksandra Konina
Współpraca: Beata Bużyńska