Wilno, 15 lutego 2017 r.


Wilno, fot. wilnoteka.lt
"Wilno jest dla mnie miastem obłoków... niebo nad Wilnem jest naprawdę sceną ciągle zmieniającego się obłocznego teatru, który harmonizuje z barokową architekturą miasta. Urok Wilna bierze się z barokowej architektury oprawnej w zieleń pagórków... Panorama Wilna ciągle się zmienia, zależnie od punktu, z którego patrzymy, i ta zmienność jest radością oczu dla fotografa. Czy też samo wyobrażenie tych różnych perspektyw było kiedyś radością dla mnie, mieszkańca tego miasta” - tak pisał o mieście swojej młodości Czesław Miłosz. Czyż nie miał racji?
Zdjęcia i montaż: Ara Nersisian