Wilno: 8 listopada strajku komunikacji miejskiej nie będzie


Fot. vilnius.lt
Planowany na 8 listopada strajk pracowników stołecznej komunikacji miejskiej nie odbędzie się, sąd bowiem zastosował tymczasowe środki zapobiegawcze, we czwartek, 28 października, poinformowała spółka „Vilniaus viešasis transportas“. Ogłoszenie straku zostało przesunięte w czasie o 15 dni roboczych licząc od 8 listopada.
Jak głosi komunikat spółki, Wileński Miejski Sąd Dzielnicowy pozytywnie się ustosunkował do wniosku spółki i zastosował tymczasowe środki zapobiegawcze, które nie pozwolą związkowi zawodowemu pracowników tej spółki na zorganizowanie strajku we wspomnianym dniu.

Sąd ma jeszcze zadecydować o możliwości strajku w okresie pandemii, obecnie natomiast ogłoszenie strajku zostało przesunięte o 15 dni roboczych licząc od 8 listopada.

Do sądu ws. zgodnosci z prawem ogłaszania strajku spółka „Vilniaus viešasis transportas“ zwróciła się po tym, gdy ze związkiem zawodowym pracowników tej spółki nie udało się dojść do porozumienia odnośnie zapewnienia przynajmniej minimalnych usług w czasie strajku.

Spółka jest przekonana, że z powodu panującej obecnie skomplikowanej sytuacji epidemicznej w Wilnie liczba rejsów komunikacji miejskiej nie może być zmniejszana, pasażerom zaś należy zapewnić możliwie najbardziej bezpieczne podróże komunikacją miejską.

Pracownicy przedsiębiorstwa „Vilniaus viešasis transportas“ żądają podwyżki płac o 10 proc. oraz poprawy warunków pracy, m.in. zapewnienia możliwości skorzystania z przerwy obiadowej.

Ogółem w przedsiębiorstwie pracuje około 1,9 tys. pracowników, do związku zawodowego należy ponad 1,2 tys.

Na podstawie: bns.lt