Wilno będzie miało swoje muzeum


Fot. vilnius.lt
Władze stolicy zapowiedziały, że pod koniec tego roku zostanie otwarte Muzeum Wilna. Początkowo będzie się ono mieściło przy ulicy Vokiečių 6. Za pięć lat placówka przeniesie się do bardziej odpowiednich pomieszczeń. Jak się zaznacza, pomieszczeń „godnych, reprezentujących najważniejsze muzeum stolicy”.

Utworzenie Muzeum Wilna jest ważną inicjatywą w historii miasta i jest jednym z elementów przygotowań do obchodów 700. urodzin Wilna, które będziemy obchodzić za trzy lata” - mówi mer Wilna Remigijus Šimašius, którego cytuje komunikat urzędu miejskiego.

Mer wyraził przekonanie, że „to muzeum wypełni ważną niszę i pozwoli mieszkańcom i gościom miasta odkryć i poznać historie Wilna, o których wcześniej nie słyszeli”.

Zadaniem placówki będzie nie tylko prezentacja eksponatów, lecz także prowadzenie badań dotyczących kultury, urbanistyki i architektury miasta, jego procesów społecznych, demograficznych.

O pomyśle powołania Muzeum Wilna mówi się od trzech lat. Początkowo wskazywano, że zadaniem tej placówki ma być przede wszystkim prezentowanie wielokulturowego i wielonarodowego dziedzictwa miasta, które przez wieki tworzyli Polacy, Żydzi, Białorusini, Litwini, Rosjanie.

Jak wskazywał wówczas Šimašius, „ma to być nowoczesne muzeum eksponujące różnorodność kulturową litewskiej stolicy”. „Musimy cenić i pielęgnować wielonarodowe dziedzictwo naszego miasta, gdyż bez swej różnorodności Wilno nie jest i nie będzie Wilnem” - mówił mer.

Z inicjatywą utworzenia Muzeum Wilna przed trzema laty wystąpili posłowie parlamentarnej Grupy 3 Maja. W liście do premiera Litwy, przewodniczącego Sejmu, ministra kultury i mera Wilna wskazali, że ruchy narodowe i niepodległościowe z połowy XIX wieku, okres międzywojenny, gdy Wileńszczyzna była częścią Polski, Holokaust, powojenna repatriacja zrodziły pewne stereotypy, które rzutują na dzisiejsze relacje pomiędzy narodami mieszkającymi w Wilnie i na Wileńszczyźnie.

W liście parlamentarzystów było uwypuklone, że dotychczas nie zadbano należycie, by społeczeństwo litewskie dowiedziało się, że od stuleci ziemię wileńską zamieszkują Litwini, Polacy, Żydzi, Białorusini, Rosjanie, którzy mają duży wkład w tworzenie miasta.

Muzeum Wilna stworzyłoby możliwość lepszego zrozumienia historii miasta, poznania jego dziejów, przyczyniłoby się do budowania wzajemnego zaufania” - czytamy w liście parlamentarzystów sprzed trzech lat.

Wilno liczy ponad pół miliona mieszkańców; Litwini stanowią 63,2 proc., Polacy – 16,5 proc., Rosjanie - 12 proc., Białorusini - 3,5 proc., inne narodowości - 4,8 proc.

Na podstawie: vilnius.lt, PAP, inf.wł