Wilno - Betlejem Bożego Miłosierdzia


Fot. wilnoteka.lt
W listopadzie ubiegłego roku po 11 latach pracy duszpasterskiej w archidiecezji wileńskiej opuścił Wilno sekretarz arcybiskupa Gintarasa Grušasa, koordynator Roku Miłosierdzia - ks. Mariusz Marszałek. W marcu tego roku inicjator wielu przedsięwzięć związanych z kultem Miłosierdzia Bożego dołożył jeszcze jedną cegiełkę na rzecz rozpowszechniania wiedzy o miejscach, gdzie zrodził się ten kult. Właśnie ukazała się książka autorstwa ks. Mariusza Marszałka - "Wilno. Betlejem Bożego Miłosierdzia".
Przewodnik "Wilno. Betlejem Bożego Miłosierdzia" zawiera opis miejsc związanych z kultem Bożego Miłosierdzia oraz historię apostołów Bożego Miłosierdzia na terenie obecnej archidiecezji wileńskiej.

Przewodnik został podzielony na trzy części. Pierwsza obejmuje obiekty znajdujące się na terenie Starego Miasta, stanowiące główny szlak miłosierdzia rozpoczynający się przy Ostrej Bramie, a kończący się przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W drugiej części opisane są obiekty znajdujące się na terenie Wilna, ale już poza Starym Miastem. Trzecią część poświęcono najważniejszym miejscom związanym z życiem i działalnością bł. Ks. Michała Sopoćki na terenie Wileńszczyzny, poza Wilnem.

Książka została wydana staraniem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Ks. Mariusz Marszałek jest też autorem książki o bł. ks. Michale Sopoćce "Kapłan według serca mego", współautorem filmu dokumentalnego "Ufam Tobie" o życiu św. s. Faustyny oraz inicjatorem wystawy "Wilno - miasto Miłosierdzia".

Na podstawie: Inf. wł.

Komentarze

#1 Kur gauti?

Kur gauti?

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.