Wilno i Gdańsk – jakie „mosty” nas łączą?


Uczestnicy projektu w Gdańsku. Fot. archiwum Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Wilno i Gdańsk są miastami partnerskimi od 1998 r., dlatego projektem, który był realizowany w gimnazjum od początku jesieni, chcieliśmy przybliżyć jej społeczności to przyjazne dla wilnian miasto, jego historię, ludzi, którzy tworzyli i tworzą jego klimat.


Uczniowie klas ósmych oraz pierwszych gimnazjalnych zapoznali się z napisaną jeszcze w XIX w. powieścią przygodową Jadwigi Łuszczewskiej Deotymy „Panienka z okienka” i spróbowali zinterpretować na współczesną modłę losy jej bohaterów.

Z kolei uczniowie klas pierwszych i drugich poznawali Gdańsk z punktu widzenia historii i kultury, życiorysów ludzi tu żyjących kiedyś i współcześnie.

W dn. 8–9 grudnia projekt został sfinalizowany wyjazdem edukacyjnym jego uczestników do Gdańska. W trakcie zwiedzania Gdańska uczniowie gimnazjum poznali na żywo historię miasta dawną i współczesną: spacerowali ulicą Długą, robili zdjęcia na tle Naptuna, dowiedzieli się, z którego okienka wyglądała słynna, wymyślona przez pisarkę Deotymę, „Panienka z okienka”, oglądali termometr skonstruowany przez Fahrenheita. A historia najnowsza – to Westerplatte, obrona Poczty Polskiej, Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 i najnowsze na mapie Gdańska – Muzeum II Wojny Światowej.

Projekt jest dofinansowany z funduszy polonijnych w 2017 r.

Materiał nadesłany bez skrótów i redakcji