Wilno i rejon wileński w czerwonej strefie


Fot. wilnoteka.lt/Waldemar Dowejko
Ministerstwo Ochrony Kraju poinformowało, że do listy samorządów objętych czerwoną strefą dołączy kolejnych dziewięć. Wśród nich znalazły się samorządy Wilna, a także rejonów wileńskiego i trockiego. Może w nich zostać ograniczona aktywność mieszkańców oraz wprowadzona lokalna kwarantanna.

Do strefy czerwonej od poniedziałku, 26 października, będą należały samorządy: Wilna, Kowna i Kłajpedy oraz rejonów: wileńskiego, kowieńskiego, szyrwinckiego, szyłelskiego, trockiego i telszańskiego.

Od poniedziałku lokalna kwarantanna będzie obowiązywać przez 2 tygodnie na terenie samorządów Elektren i Mariampola oraz rejonów: janiskiego, jurborskiego, kielmskiego, kłajpedzkiego, kretyngańskiego, poswolskiego, płungiańskiego, szkudzkiego, szawelskiego i święciańskiego.

Mieszkańcy tych samorządów są zobowiązani do noszenia maseczek w poieszczeniach zamkniętych, nie mogą się gromadzić w grupach powyżej 5 osób i muszą zachowywać dystans 2 metrów między sobą. Instytucje publiczne mają przejść na całkowity lub częściowy tryb pracy zdalnej, podobnie szkoły – z wyjątkiem zajęć dla uczniów klas pierwszych; zajęcia pozalekcyjne mogą się odbywać wyłącznie zdalnie.

Ograniczeniom podlegają także liczba pasażerów w transporcie publicznym, przepływ dostawców usługi i ich klientów. Zakazane zostają odwiedziny pacjentów powyżej 14. Roku życia przebywających w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej (z wyjątkiem kobit w ciąży). Zaleca się także rezygnację z udziału w masowych obrzędach religijnych.

Obecnie czerwona strefa obowiązuje w 21 samorządach. Najwięcej samorządów – 26 – znajduje się w strefie żółtej, a najmniej – 13 – w zielonej.  

O podziale kraju na trzy strefy – zieloną, żółtą i czerwoną – w zależności od wysokości wskaźnika zachorowalności na COVID-19 rząd zdecydował podczas środowego posiedzenia.

Strefa czerwona uważana jest za najbardziej niebezpieczną. Znajdujące się w niej samorządy są zobowiązane do rozważenia wprowadzenia kwarantanny. Jeżeli zdecydują się na jej ogłoszenie, wprowadzone zostaną ograniczenia dotyczące życia publicznego, organizacji wydarzeń i oświaty, a także obowiązkowe środki ochrony indywidualnej oraz zachowywania bezpiecznej odległości.

Na podstawie: BNS, madeinvilnius.lt