Wilno, Kłajpeda i Poniewież – miasta przyszłości


Fot. sumin.lrv.lt
Forum Zrównoważonej Mobilności wybrało miasta przyszłości. Za te, które w ramach działań na rzecz zrównoważonej mobilności przewidzianych do 2030 r. zaplanowały realizację koncepcji najbardziej przyjaznych dla środowiska uznane zostały Wilno, Kłajpeda i Poniewież. Nagrody miastom wręczył minister transportu Rokas Masiulis.

 

Stołeczny samorząd otrzymał nagrodę Miasta Przyszłości za aktywne zaangażowanie wilnian w proces przygotowywania Planu Zrównoważonej Mobilności i dążenia mające na celu spełnienie oczekiwań mieszkańców stolicy. Kłajpeda otrzymała nagrodę za najbardziej ambitną wizję zrównoważonej mobilności miejskiej. Poniewież – za aktywny udziału w inicjatywach na rzecz zrównoważonej mobilności.

Minister Transportu Rokas Masiulis, dziękując miastom za ich inicjatywy, przypomniał, że dzisiaj kłopoty aglomeracji miejskich to korki na drogach, hałas i zanieczyszczenie powietrza, a korzystanie z przyjaznych dla środowiska środków transportu pomaga minimalizować te problemy. 

Za przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności odpowiedzialne są samorządy. Oceniła je i zwycięzców wyłoniła specjalnie powołana przez Ministerstwo Transportu komisja. 19 litewskich miast liczących ponad 25 tys. mieszkańców, a także miasta, które uzyskały status kurortu takie plany już mają. Swój projekt finalizuje również Kowno. Miejskie plany zrównoważonej mobilności obejmują między innymi i uwagę koncentrują na infrastrukturze pieszo-rowerowej, transporcie publicznym, a także ich dostępności dla osób o specjalnych potrzebach.

Organizatorem Forum Zrównoważonej Mobilności jest Ministerstwo Transportu wspólnie z zespołem międzynarodowego projektu Prosperity. W ocenie koordynatorów projektu Prosperity, który jest finansowany przez Komisję Europejską, Litwa od 2011 r. poczyniła największe postępy w promowaniu, przygotowywaniu i wdrażaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Obecnie wraz z Belgią, Norwegią, Hiszpanią i Francją Litwa należy do pierwszej kategorii krajów z dobrze rozwiniętym systemem planowania zrównoważonego transportu miejskiego, który jest wspierany na szczeblu krajowym.
 
Na podstawie: sumin.lrv.ltmadeinvilnius.lt