Wilno: starostwa rozdadzą lokalnym wspólnotom 5 000 sadzonek krzewów


Na zdjęciu: krzewy forsycji, fot. vilnius.lt
Stołeczne starostwa zachęcają mieszkańców do udziału w zazielenianiu Wilna – rozdadzą 5 000 sadzonek krzewów, które wilnianie będą mogli własnoręcznie zasadzić w wybranych przez siebie miejscach. Zwrócić się do starostwa należy do 25 kwietnia.


Osoby chętne do ozdobienia swego otoczenia krzewami dekoracyjnymi powinny pamiętać o podstawowych zasadach tworzenia zieleńców, by po kilku latach nie przyszło tych krzewów likwidować, gdyby przypadkiem zaczęły przeszkadzać sąsiadom czy służbom komunalnym.

Chętni do zasadzenia sadzonek krzewów mieszkańcy, powinni się zwrócić do swego starostwa według miejsca zamieszkania do 25 kwietnia. Wniosek w wolnej formie można przesłać na adres poczty elektronicznej starostwa lub bezpośrednio w samym starostwie.

We wniosku w imieniu wspólnoty mieszkańców powinna być pisemna zgoda co najmniej 3 sąsiadów (w wolnej formie) na sadzenie krzewów, zaproponowane miejsca ich sadzenia, podany ich adres oraz załączone zdjęcia wybranych miejsc i uargumentowana w kilku zdaniach chęć zasadzenia krzewów. Należy też wskazać liczbę i nazwy sadzonek. Wśród rozdawanych tej wiosny 11 gatunków krzewów będą m.in. bzy, jaśminowce, forsycje, hortensje, kaliny, irgi błyszczące. Starostwa będą też rozdawały mieszkańcom sadzonki sosny zwyczajnej.

Do składanego wniosku należy załączyć schemat sadzenia.

Po otrzymaniu wniosków starostwa udzielą mieszkańcom odpowiedzi odnośnie do możliwości zasadzenia krzewów w podanym miejscu i poinformują, w jakim dniu można będzie sadzonki odebrać.

Stołeczny samorząd zachęca mieszkańców, by po zasadzeniu krzewów przesłali zdjęcia ozdobionych w ten sposób miejsc na adres poczty elektronicznej zalias@vilnius.lt.


Fot. vilnius.lt

Na podstawie: vilnius.lt