Wilno uczciło ofiary Katynia i Smoleńska


fot. wilnoteka.lt
Społeczność polska Wilna w 77. rocznicę zbrodni katyńskiej i 7. rocznicę tragedii smoleńskiej oddała hołd ofiarom wspólną modlitwą w wileńskim kościele pw. św. Rafała Archanioła. W tej świątyni od kilku lat znajduje się tablica, upamiętniająca polskich oficerów, zamordowanych w Katyniu, a większość z nich pochodziła z dawnych Kresów Rzeczypospolitej, wielu też z Wileńszczyzny.
 


Zdjęcia i montaż: Jan Wierbiel