Wilno wyłoniło laureatów olimpiady polonistycznej


Zwycięzcy eliminacji wileńskich olimpiady polonistycznej, fot. wilnoteka.lt/Waldemar Dowejko
Gabriela Wojniłło i Natalia Magdalena Urbanowicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Tomasz Sokołowski z Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie to zwycięzcy eliminacji wileńskich XXX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Gospodarzem eliminacji było Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie. W tym samym czasie w Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach i w Gimnazjum w Awiżeniach wyłonieni zostali laureaci z rejonów solecznickiego i wileńskiego. 13-15 marca najlepsi znawcy języka i literatury polskiej spotkają się na eliminacjach krajowych, podczas których wyłonieni zostaną zwycięzcy jubileuszowej, 30. olimpiady polonistycznej.
W eliminacjach wileńskich uczestniczyło 9 uczniów klas 3 i 4 gimnazjalnych. Prace pisemne i wypowiedzi ustne oceniało jury pod przewodnictwem nauczycielki ekspert Danuty Szejnickiej

Pierwsze miejsce zdobyła Gabriela Wojniłło z Gimnazjum im. Jana Pawła II, II miejsce – Natalia Magdalena Urbanowicz, również z Gimnazjum im. Jana Pawła II. Gabrielę i Natalię do olimpiady przygotowała polonistka Czesława Osipowicz. III miejsce zajął Tomasz Sokołowski z Liceum im. A. Mickiewicza, uczeń Elwiry Bielawskiej.

Laureaci i uczestnicy eliminacji wileńskich otrzymali dyplomy i upominki książkowe. Powodzenia na konkursie krajowym życzył im prezes Oddziału Miejskiego Związku Polaków na Litwie Marek Kubiak. Uroczystość uświetnił występ uczniów Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego. 

Temat tegorocznej, XXX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego brzmi: Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego w kulturze polskiej, a mottem są słowa Ryszarda Kapuścińskiego: „Uczestniczenie w świecie wielokulturowym wymaga silnego i dojrzałego poczucia tożsamości”.

Podczas dwudniowych eliminacji II stopnia uczestnicy interpretowali fragment utworu literackiego, rozwiązywali test z wiedzy o literaturze, języku, kulturze oraz musieli zaprezentować wypowiedzi na przygotowany wcześniej temat.

Podczas etapu pisemnego do wyboru mieli fragmenty utworów literackich: „Poematu o mowie ojczystej” Mieczysława Jastruna, „Szumi melodia jak bór niezmierzony” Artura Oppmana, opowiadania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „Wieża”, interpretację porównawczą fragmentu poematu Juliusza Słowackiego „Księżyc” i wiersza K.I. Gałczyńskiego „Noc w Wilnie”. 

Przygotowując się do wypowiedzi ustnej, musieli opierać się na tekstach literackich, m.in utworach Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Józefa Mackiewicza, ale też wykazać znajomością malarstwa Jana Matejki, Artura Grottgera, kompozycji Stanisława Moniuszki, polskich filmów i spektakli teatralnych.

Finał XXX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego odbędzie się 13–15 marca. Gospodarzem konkursu będzie Uniwersytet Wileński, natomiast uroczystość ogłoszenia zwycięzców planowana jest w Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie.