Wizyta edukacyjna przedstawicieli Solecznik w rejonie wileńskim: wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk


Spotkanie w Samorządzie Rejonu Wileńskiego, fot. vilniaus-r.lt
W dn. 17 maja br. na zaproszenie Samorządu Rejonu Wileńskiego delegacja Samorządu Rejonu Solecznickiego na czele z merem Zdzisławem Palewiczem odbyła wizytę edukacyjną w rejonie wileńskim.
W trakcie wizyty delegacji z Solecznik towarzyszyła doradca mer Elżbieta Jabłońska, kierownik Wydziału Oświaty Lilia Andruszkiewicz wraz z zastępcą Zofią Ryżową, specjaliści ds. oświaty, dyrektorzy placówek oświatowych rejonu podstołecznego.

W lutym br. podobną wizytę delegacja rejonu wileńskiego odbyła w placówkach oświatowych rejonu solecznickiego.

Powitanie delegacji z Solecznik przez władze rejonu wileńskiego odbyło się w siedzibie Samorządu Rejonu Wileńskiego. Podczas prezentacji działalności Wydziału Oświaty dokonano przeglądu dokonań Samorządu w dziedzinie oświaty, mówiono o najważniejszych realizowanych obecnie projektach oświatowych.

Samorząd Rejonu Wileńskiego miał na celu zapoznanie gości z placówkami różnego szczebla: od żłobka poczynając na gimnazjum kończąc, toteż wizytę rozpoczęto w Szkole Średniej im. Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda w Mejszagole z litewskim językiem nauczania. Placówka jest nowoczesna, jej gmach - nowo wybudowany. Szkoła bierze czynny udział w międzynarodowym projekcie Comenius, wielu innych projektach krajowych. Uczniowie szkoły zaprezentowali gościom koncert, w trakcie którego w kilku językach wykonali przeróżne utwory muzyczne.

Wizyta w żłobku-przedszkolu w Mejszagole rozpoczęła się od muzycznego powitania przedszkolaków, następnie uczestnicy delegacji zostali zapoznani z działalnością placówki, warunkami w niej panującymi. Przedszkole było odnawiane w ramach dwóch projektów dofinansowanych przez UE. Wartość pierwszego projektu, który miał na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku, opiewała na ponad 527 tys. Lt., drugiego zaś - ponad 421 tys. Lt. Wkład finansowy Samorządu Rejonu Wileńskiego wyniósł 94 tys. Lt, zważając jednak na zakres i koszty prac odnowienia przedszkola Samorząd dodatkowo przeznaczył na realizację projektu 50 tys. Lt., co oznacza, że ogólny wkład Samorządu stanowi 144 tys. Lt.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Szkole Średniej im. ks. Józefa Obremskiego w Mejszagole. Przed kilkoma dniami, 14 maja, w tej odnowionej placówce odbyła się uroczystość z okazji ukończenia remontu, który pochłonął 2 mln 444 tys. środków Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Samorządu Rejonu Wileńskiego. Gościom, oprócz koncertu chórów szkolnych, zaprezentowano film o ks. Józefie Obrembskim, mieli oni możliwość zwiedzić mieszczącą się w szkole Izbę Pamięci Jego imienia, obejrzeć meble oraz rzeczy osobiste, z których korzystał Patriarcha Wileńszczyzny.

Przedstawienie szkolnego teatru „Twórczy świat“, spektakl „Pepi idzie do szkoły“ oraz, oczywiście, prezentacja dokonań – wszystko to czekało na gości w Szkole Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwi. W Gimnazjum „Ryto“ w Rudominie dokonano prezentacji działalności dwóch gimnazjów rudomińskich: „Ryto“ oraz im. Ferdynanda Ruszczyca, jak również Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie.

Podsumowanie wizyty miało miejsce w Muzeum im. Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie. W trakcie dyskusji podkreślono, że podobne wizyty są potrzebne i korzystne dla obu stron, bowiem pozwalają na efektywną wymianę doświadczeń w zakresie edukacji bez konieczności wyjazdu do placówek zagranicznych. „Cudze chwalimy, swego nie znamy“. Powiedzenie to na pewno nie ma zastosowania wobec kierownictwa samorządów rejonów wileńskiego i solecznickiego, które, mając na celu pozyskiwanie nowej wiedzy i najlepszych praktyk, nie kroczy drogą kosztownych wyjazdów zagranicznych, tylko najlepsze przykłady czerpie od siebie nawzajem.