Wizyta papieża da impuls turystyce religijnej?


Plac Katedralny w Wilnie, fot. wilnoteka.lt/Eryk Iwaszko
Po wizycie papieża Franciszka na Litwie może wzrosnąć liczba pielgrzymek do naszego kraju, potrzebny jest jednak również własny wkład w tej dziedzinie – nisza turystyki religijnej jest bowiem niewykorzystana, podaje Państwowy Departament Turystyki.


Podkreśla, że wizyta Ojca Świętego niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności Litwy jako kraju atrakcyjnego dla turystyki pielgrzymkowej i religijnej.

„Wizytę papieża naświetli przecież ponad 200 zagranicznych dziennikarzy. Mamy nadzieję, że przybycie Ojca Świętego przyczyni się do wzrostu liczby pielgrzymek nie tylko z krajów sąsiednich, ale również z całego świata” – stwierdza się w odpowiedziach nadesłanych przez Państwowy Departament Turystyki do agencji informacyjnej Elta.

Wynika z nich, że z przedstawianych przez Departament Statystyki danych nie można wyszczególnić, jaki procent przybywających na Litwę turystów stanowią pielgrzymi. Wiadomo jednak, że najwięcej pielgrzymów przybywa na Litwę z Polski. Pątnicy odwiedzają Ostrą Bramę, katedry w Wilnie i Kownie, Szydłowo oraz Górę Krzyży.

Według specjalistów Państwowego Departamentu Turystyki, badania wykazały, że na wydatki pielgrzymów na całym świecie składają się koszta transportu, zakupów, datków, dlatego też pielgrzymi stanowią ważny segment turystyki.

Turystyka pielgrzymkowa na Litwie jest rozwijana – otwarto m.in. odcinek Drogi św. Jakuba (Camino de Santiago) na Litwie, „Vilnius GO” przygotował trasę pielgrzymkową „Wilno – miastem Miłosierdzia”, w związku z wizytą papieża w naszym kraju zagranicą rozpowszechniana jest informacja o pielgrzymkowych obiektach na Litwie.

„Jednakowoż nisza ta nie jest jeszcze wykorzystana. Jeżeli zostanie odpowiednio rozwinięta infrastruktura turystyki religijnej – będzie np. więcej noclegów w klasztorach – można by przyciągnąć pielgrzymów z np. z Włoch czy Hiszpanii, którzy na swoje podróże wydają więcej pieniędzy” – przyznaje Państwowy Departament Turystyki.

Na podstawie: ELTA, madeinvilnius.lt