Wizyty domowe stomatologów


Fot. csdominik.pl
Stomatolodzy Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego oraz Przychodni w Naujininkai uczestniczą w pilotażowym projekcie, mającym na celu świadczenie usług osobom z ciężką niepełnosprawnością. Projekt trwa od maja i cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

W pilotażowym projekcie „Opracowanie modelu opieki dentystycznej dla pacjentów niepełnosprawnych” zainicjowanym przez Ministerstwo Zdrowia biorą udział lekarze Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego oraz Przychodni w Naujininkai. Pracują 2 zespoły wyposażone w mobilny sprzęt dentystyczny. W każdym zespole jest dentysta i jego asystent.

Podstawowym wykonawcą projektu jest Klinika Stomatologiczna „Žalgirio” Szpitala Uniwersyteckiego w Wilnie, instytucja medyczna świadcząca zaawansowane usługi dentystyczne osobom niepełnosprawnym. Na realizację projektu przydzielono 954 tys. euro z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Od maja do sierpnia stomatolodzy odwiedzili ponad 230  pacjentów. Najczęściej wykonywane były: wyrywanie zęba, profilaktyczne badania stomatologiczne, przyjmowano wnioski na rekompensowane protezy, wystosowywano skierowania na leczenie, była wykonywana profesjonalna higiena jamy ustnej, plombowanie, cementowanie mostków.

„Potrzeba jest, planujemy wizyty, a kiedy doczekujemy się telefonów od krewnych pacjentów, udajemy się do nich następnego dnia, a w razie potrzeby – nawet tego samego. Spełniono oczekiwania projektu. Uważamy, że usprawiedliwiłoby się również regularne świadczenie usług. Już teraz słyszymy świetne opinie na temat znaczenia projektu i pracy naszego zespołu. Po profesjonalnej higienie jamy ustnej, po przeprowadzonej interwencji chirurgicznej, wypisywano skierowania na leczenie w klinice „Žalgirio”. Pacjenci i ich krewni są zachwyceni otrzymaniem profesjonalnej konsultacji i dodatkowych informacji na temat dalszego leczenia i protetyki dentystycznej, co znacznie poprawia jakość życia pacjentów i ich bliskich” – twierdzą lekarze mobilnego zespołu Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego.

Przewidywane zakończenie całego projektu – październik 2020 r. Następnie zostaną przygotowane rekomendacje realizatora, dotyczące organizacji opieki dentystycznej dla osób niepełnosprawnych. Po otrzymaniu rekomendacji i ocen skuteczności testowanego modelu, przez Ministerstwo Zdrowia zostanie przygotowany i zatwierdzony opis wymagań domowej opieki dentystycznej. Umożliwi to licencjonowanym zakładom opieki zdrowotnej zapewnienie podstawowej opieki dentystycznej w domu pacjenta.

Na podstawie: vrsa.lt, lrv.lt