Wkrótce – prezentacja „Skweru Światła”


Wizualizacja „Skweru Światła”, fot. madeinvilnius.lt
Plany zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy ulicami Pelesos i Liepkalnio, tzw. „Skweru Światła” nabierają realnych kształtów. Stołeczny samorząd prezentuje planowane odnowienie przestrzeni w starostwie Rossa. Architekci przedsiębiorstwa samorządowego „Vilniaus planas” przez ponad rok pracowali nad projektem, uzgadniając m.in. schemat funkcjonalny skweru z mieszkańcami sąsiednich domów.


Zgłoszona propozycja projektowa zakłada stworzenie przytulnego środowiska w chętnie przez mieszkańców odwiedzanym ukształtowanym już niezwykle zielonym skwerze.

Zaprojektowany został plac z niewielkim amfiteatrem do organizowania lokalnych imprez i spotkań. Zgodnie z przygotowanym projektem plac zabaw dla dzieci oraz place sportowy i rekreacyjny mają się znajdować dalej od ulic. Zużyte schody wymienione będą na nowe. Cięcia drzew będą minimalne – wyłącznie w celu poprawy stanu istniejących zieleńców. Nawierzchnie twarde odsunięte zostaną dalej od drzew dorosłych, by mogły zdrowo rosnąć. Projekt zakłada również zasadzenie świątecznej choinki. Planowane są nowe oświetlenie, obiekty małej architektury. Na skwerze ustawiona zostanie również „Wieża Światła” rzeźbiarza Mantasa Maziliauskasa.  


Wizualizacja „Skweru Światła”, fot. madeinvilnius.lt

Autorzy projektu rekonstrukcji skweru: architekt A. Alūzienė (kierownik projektu), architekt S. Balčiūtė, architekt krajobrazu D. Milewska, rzebiarz M. Maziliauskas.

Publiczne omawianie projektu odbędzie się 27 listopada (we środę) o godz. 17 w Centrum Prasowym Samorządu m. Wilna (II piętro).   


Wizualizacja „Skweru Światła”, fot. madeinvilnius.lt

Na podstawie: madeinvilnius.lt