Wkrótce remont muszli koncertowej w Zakrecie


Muszla koncertowa w Zakrecie, fot. vikipedija.org
Samorząd Wilna od kilku lat zapowiadał remont muszli koncertowej w Zakrecie (lit. Vingio parkas). Prace ruszą w tym roku. Niestety dwukrotnie trzeba je będzie wstrzymać: na przełomie czerwca i lipca – na czas Święta Pieśni i we wrześniu – na czas trwania Festiwalu Fajerwerków.
Remont muszli koncertowej rozpocznie się wiosną. Na ten cel przeznaczono 1,08 mln euro. Do 29 czerwca muszą być wykonane wszystkie prace związane z odnowieniem elewacji: malowanie, remont metalowej arki, wymiana dachu. Potem trzeba będzie wywieźć cały sprzęt budowlany, gdyż 6 lipca w Zakrecie odbędzie się jedno z wydarzeń tegorocznego Święta Pieśni – koncert chórów.

Ekipy remontowe wrócą do Zakretu po 10 lipca. Wówczas rozpocznie się remont zaplecza oraz muszli koncertowej, wymiana zniszczonych drewnianych ławek, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Prace ponownie zostaną przerwane na okres 19–26 września, kiedy w parku będzie się odbywał Międzynarodowy Festiwal Fajerwerków. W końcu września rozpocznie się kolejny etap – montowanie nowego systemu nagłośnienia. 

Rewitalizacja trwa w Zakrecie już od kilku lat. W 2016 roku wykonane zostały drobne prace: remont ławek i koszy na śmieci, uporządkowano nabrzeża rzeki koło ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wileńskiego. W 2017 roku odnowiona została sieć alejek dla pieszych i ścieżek rowerowych, wycięto stare chore drzewa i krzewy oraz zasadzono nowe, urządzono nowe place do gry w siatkówkę i badmintona. Wyremontowany został też most dla pieszych łączący Zakret ze Zwierzyńcem.

Park Zakret obejmuje 157 hektarów. Niegdyś był to teren za murami miasta, obecnie jest to niemal centrum. Na terenie parku rośnie stary las sosnowy – niektóre drzewa mają po 200–300 lat.

Na początku XVI wieku ziemie w borku łukiskim stały się własnością Radziwiłłów (potocznie nazywano je wówczas Łukiszkami Radziwiłłowskimi). Znajdował się tam dwór wojewody wileńskiego Mikołaja Radziwiłła Czarnego (brata Barbary Radziwiłłówny). 

Kolejny właściciel majątku – marszałek wielki litewski Stanisław Radziwiłł w 1593 roku podarował dwór jezuitom. Łukiszki Jezuickie, jak je teraz nazywano, stały się ważnym miejscem życia intelektualnego i kulturowego. W latach 1593–1774 odbywały się tam tradycyjne ceremonie nadania akademickich stopni naukowych. W 1646 roku utworzono tam ogród traw leczniczych. Tworzone na ich bazie nalewki i mikstury były sprzedawane w Jezuickiej Aptece Akademickiej. Na miejscu drewnianego dworku w latach 1757–1761 jezuici zbudowali trzypiętrowy pałac z mansardami. Po kasacji zakonu jezuitów w 1773 roku pałac stał się własnością biskupa Ignacego Massalskiego, który urządził tu seminarium nauczycielskie oraz bursę na 200 osób. W XVIII wieku we wschodniej części parku urządzono zwierzyniec. 

Pałac w Zakrecie wielokrotnie zmieniał właścicieli, historia niejednokrotnie dramatycznie doświadczała park i budynki. Armia napoleońska w 1812 r. urządziła tu szpital wojskowy. W 1855 r. zaniedbany budynek zburzono. Po raz kolejny Zakret odżył w 1919 r., gdy w parku pałacowym założony został Ogród Botaniczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. 

W okresie władzy radzieckiej w Zakrecie zbudowany został amfiteatr, w którym odbywały się koncerty. Obecnie jest to miejsce, gdzie wilnianie spacerują, uprawiają sport, odpoczywają. 

Na podstawie: lrytas.lt, poznajwilno.pl