Władze Estonii zażądały od metropolity odcięcia się od prowojennych wypowiedzi Cyryla


Na zdjęciu: metropolita Eugeniusz, fot. pl.wikipedia.org
Ministerstwo Sprawiedliwości Estonii oczekuje jasnego potępienia wojny na Ukrainie przez metropolitę Eugeniusza, stojącego na czele promoskiewskiego Estońskiego Kościoła Prawosławnego (EKP). Hierarcha, który przebywa obecnie w Rosji, ma wrócić do Tallina w poniedziałek, 10 października, i w ciągu dwóch dni musi przedstawić swe stanowisko wobec prowojennych wypowiedzi patriarchy moskiewskiego Cyryla.


„Jeśli okaże się, że duchowni tutejsi (tzn. posługujący w Estonii – przyp. red.) rzeczywiście usprawiedliwiają wojnę i terror, prowadzone przez Rosję na Ukrainie, to nie ulega wątpliwości, że państwo nasze będzie musiało zareagować na to bardzo ostro, włącznie z powstrzymaniem działalności EKP w Estonii” – powiedziała minister sprawiedliwości Lea Danilson-Järg.

Z kolei minister spraw wewnętrznych Lauri Läänemets zapowiedział, że jeśli do środy, 12 października, metropolita Eugeniusz nie potępi jednoznacznie wojowniczych wypowiedzi Cyryla, to władze cofną głowie EKP zgodę na stały pobyt w Estonii. Zwrócił uwagę, że tego rodzaju oświadczenia (patriarchy) są „naprawdę straszne i przypominają one niektóre państwa islamskie, w których przywódcy religijni wzywają do przemocy, wojny i zabijania”. Szef resortu podkreślił, że Estonia stanowczo potępia takie działania i nie dopuści do szerzenia się ich.

25 września br. zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP) oświadczył, że żołnierze rosyjscy, walcząc z Ukrainą, wypełniali swe powołanie i obowiązek wobec ojczyzny i społeczeństwa oraz porównał tego rodzaju działania do ofiary z samych siebie. Cyryl zaznaczył przy tym, że ci, którzypolegną na polu bitwy, będą mieli odpuszczone wszystkie grzechy.

A 27 września w kazaniu w świątyni Chrystusa Zbawiciela w Moskwie podkreślił ważność mobilizacji duchowej, która – według niego – winna pomóc „pełnemu pojednaniu między Rosją a Ukrainą”. Jednocześnie zauważył, że „pojednania” tego nie można osiągnąć na drodze „niebezpiecznych kompromisów”.

Metropolita Eugeniusz (Rieszetnikow) jest głową EKP od 2018 roku. Wcześniej był wieloletnim rektorem Moskiewskiej Akademii Duchownej, gdzie wykładał teologię moralną, wikariuszem (biskupem pomocniczym) patriarchy moskiewskiego i przewodniczącym komitetu Naukowego RKP.

W Estonii od połowy lat dziewięćdziesiątych istnieją równolegle dwie kanoniczne struktury prawosławne: wspomniany EKP, będący częścią Patriarchatu Moskiewskiego i skupiający większość miejscowych wyznawców, głównie Rosjan i innych mieszkających tam Słowian oraz znacznie mniejszy od niego Estoński Apostolski Kościół Prawosławny, podlegający Patriarchatowi Konstantynopolskiemu i kierowany przez arcybiskupa Stefana (Charalambidisa), który wcześniej był metropolitą Francji w ramach tegoż Patriarchatu.

Na podstawie: KAI