Władze Wilna obiecują renowację Rossy do 2018 roku


Mer Wilna Remigijus Šimašius na cmentarzu na Rossie, fot. wilnoteka.lt/Bartosz Frątczak
Nowe stołeczne władze zapowiadają kompleksowe uporządkowanie zabytkowego cmentarza na Rossie. Mer Wilna Remigijus Šimašius po zwiedzeniu nekropolii zapewnił, że za kilka lat będzie ona miała całkowicie inny wygląd: alejki zostaną uporządkowane, skarpy umocnione, odrestaurowane kaplice. Część środków miasto przeznaczy na ten cel ze swojego budżetu, ale większą część pieniędzy stołeczne władze spodziewają się pozyskać z funduszy unijnych.
Przez ponad 20 lat Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą usiłował zwrócić uwagę władz miasta oraz specjalistów do spraw ochrony zabytków na stan cmentarza na Rossie. Historyczna nekropolia jest położona na skarpach i porośnięta drzewami. Skarpy osuwają się, niszcząc zabytkowe nagrobki. Komitet prowadzi coroczne kwesty na rzecz Rossy, zbiórki pieniędzy odbywały się w różnych miastach Polski. Zebrane pieniądze były przeznaczane na renowację pojedynczych nagrobków, ale cmentarz potrzebuje kompleksowej renowacji.

Stołeczny samorząd jeszcze za poprzedniej kadencji Rady Miasta przygotował właśnie taki kompleksowy projekt przewidujący zatrzymanie erozji na skarpach, uporządkowanie alejek, wycięcie starych, schorowanych drzew i renowację pomników. Obecne władze stolicy dopiero się z tym planem zapoznają.

Mer Wilna Remigijus Šimašius w towarzystwie innych przedstawicieli samorządu oraz specjalistów ds. ochrony zabytków w czwartek przed południem wybrał się więc na Rossę, pospacerował głównymi alejkami. Odnotował, że cmentarz jest w miarę możliwości zadbany, krzaki są wykarczowane, ale przyznał, że potrzebne są prace renowacyjne z prawdziwego zdarzenia. Miasto - jak zapewnił - tego zadania się podejmie. "Mamy to w planach samorządu. W ciągu kilku lat cmentarz zmieni się: nadal będzie to cmentarz stary, ale uporządkowany. Można będzie bezpiecznie spacerować, zostanie powstrzymane osuwanie się zboczy, zostaną odnowione najważniejsze nagrobki i kaplice. Część środków przeznaczymy z budżetu samorządu, część planuje przyznać rząd, a podstawowa część ma pochodzić z funduszy unijnych. Ogółem będzie to kwota około 3 mln euro" - powiedział Remigijus Šimašius. Podał też termin: w 2018 roku renowacja Rossy ma być zakończona.

Cmentarz na Rossie to muzeum pod otwartym niebem, miejsce, gdzie można poznawać historię Wilna i Litwy. Cmentarz został założony w 1801 roku. Składa się z kilku części: Starej Rossy, Nowej Rossy i Cmentarzyka Wojskowego z Mauzoleum Matki i Serca Syna. Na obszarze blisko 11 hektarów jest około 26 tys. nagrobków, pomników, grobowców. Spoczywają tu między innymi profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego, są też groby: archeologa i pisarza Eustachego Tyszkiewicza, rzeźbiarza i architekta Antoniego Wiwulskiego, malarzy Franciszka Gucewicza i Franciszka Smuglewicza, groby dwojga dzieci Stanisława Moniuszki. Na Rossie pochowani są ojciec litewskiego odrodzenia narodowego Jonas Basanavičius, malarz i kompozytor Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, pisarze Vincas Mykolaitis-Putinas, Balys Sruoga, Petras Cvirka, a także wiele innych osób zasłużonych dla Polski, Litwy i Wilna.

Na podstawie: Inf.wł.

Komentarze

#1 Šimašius: "zostaną odnowione

Šimašius: "zostaną odnowione najważniejsze nagrobki i kaplice."
Nowy mer stolicy już zdążył się wykazać zapałem przy przy próbie ograniczenia polskiego szkolnictwa.
Oby teraz, niejako "przy okazji" tej renowacji, nie doszło do zacierania wyraźnie polskiego charakteru tej historycznej nekropolii.
Nie pozwolimy niszczyć śladów polskości Wilna i Wileńszczyzny.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.