Władze zezwoliły na większe zgromadzenia, wydłużyły godziny otwarcia barów


Fot.: etaplius.lt
Rząd zezwolił w środę na większe zgromadzenia ludzi od przyszłego tygodnia, wydłużając godziny otwarcia kawiarni o godzinę. Łaźnie i baseny również mogły działać swobodniej, supermarkety będą dozwolone w weekendy, a liczba widzów na imprezach plenerowych została podwojona. Rozszerzenie i korzyści dla osób z paszportem możliwości: będą mogły zwiedzać wnętrza kawiarni, a także gromadzić się na imprezach masowych do 2 tys. osób.
Dekrety dotyczące kwarantanny zatwierdzone przez rząd obejmują następujące innowacje dotyczące przyszłego tygodnia:

Komunikacja między osobami. Obecne ograniczenie dotyczące bliskich kontaktów więcej niż jednej rodziny zostało zniesione – dwie rodziny lub maksymalnie pięć osób z różnych gospodarstw domowych może spotykać się w pomieszczeniach. W polu może zebrać się do dziesięciu osób – dwa razy więcej niż poprzednio. Spotkania między jedną rodziną a osobami sposa grona domowników są obecnie dozwolone tylko na zasadzie „bańki społecznej”. Liczba pasażerów w samochodach nie będzie już ograniczona.

Kawiarnie i bary. Godziny pracy publicznych placówek gastronomicznych, restauracji, kawiarni, barów zostaną wydłużone o godzinę – do 22h , przy jednym stole będzie mogło usiąść nie jedna, a pięć osób. Wszystkie osoby z odpornością na COVID-19 lub poniżej 16 roku życia również zostaną przyjęte. Te środki zaradcze będą nadal wyłączać kluby nocne. W hotelach dozwolony jest również catering.

Handel. Zniesiono zakaz weekendowego funkcjonowania supermarketów i pawilonów z zadaszonymi kramami na targowiskach.

Usługi. Jednolite minimalne wymagania dotyczące powierzchni dla wszystkich lokalizacji usług – 10 mkw na klienta.

Baseny i sauny. Usługi saunowe są dozwolone we wszystkich miejscach dla nie więcej niż dwóch osób z różnych gospodarstw domowych (do tej pory dopuszczono tylko jedną rodzinę). Jeśli tylko ci z paszportem możliwości odwiedzą saunę, liczba odwiedzających nie będzie ograniczona. Baseny może odwiedzać do 50 osób, jeśli jeden z nich ma 20 mkw powierzchni i nie więcej niż 5 osób na torze basenowym. Baseny miałyby również nieograniczoną liczbę odwiedzających z paszportami możliwości.

Kluby sportowe. Proponuje się, aby nie ograniczać powierzchni przypadającej na jednego gościa do klubów sportowych, jeśli są one odwiedzane wyłącznie przez osoby posiadające paszport możliwości.

Święta prywatne. Dwie rodziny lub maksymalnie pięć osób z różnych gospodarstw domowych może uczestniczyć w prywatnych uroczystościach w pomieszczeniu, a dziesięć osób może świętować na świeżym powietrzu. Osoby z tzw. paszportem możliwości będą mogły, tak jak poprzednio, świętować w grupach po dziesięć osób w pomieszczeniach, a liczba uczestników takich uroczystości na zewnątrz jest nieograniczona.

Wydarzenia. Imprezy na otwartych przestrzeniach będą dopuszczały dwukrotnie więcej widzów niż poprzednio – 300, w zamkniętych imprezach nadal byłoby dozwolone organizowanie imprez z udziałem 150 widzów, zajmujących nie więcej niż 30 procent miejsc. Gdyby w wydarzeniu wzięły udział tylko osoby z paszportem możliwości, na zewnątrz byłoby wpuszczonych do 2000 uczestników – rząd nadal zamierza negocjować liczbę widzów na imprezach wewnętrznych z paszportem możliwości.

Edukacja. Szkolnictwo zawodowe i wyższe będzie również możliwe dzięki kontaktowym badaniom profilaktycznym COVID-19 dla studentów i pracowników. Na lekcjach lub wykładach mogą brać udział maksymalnie dziesięcioro uczniów lub studentów, zachowując odległość co najmniej 2 m. Jeśli lokale są większe i istnieje możliwość zapewnienia 10 mkw na osobę., w zajęciach będzie mogło uczestniczyć 11-30 uczniów lub grupy studentów.

Nieformalna edukacja. Grupy do 25 dzieci mogą organizować zajęcia pozaformalne w plenerze, do 10 dzieci może uczestniczyć w zajęciach pod dachem, jeśli jednemu z nich zapewniono 10 m2 powierzchni. Te same warunki dotyczą nieformalnej edukacji dorosłych. Nie więcej niż 15 dzieci w jednej grupie będzie mogło uczestniczyć w obozach dziecięcych, zapewniając odległość 5 mkw.

Paszport możliwości.
Przewiduje się, że wszelka praca, działalność gospodarcza lub inna działalność określona w Uchwale może być nieograniczona lub ograniczona do osób posiadających paszport z częściowymi możliwościami, tj. po przechorowaniu COVID-19, z negatywnym wynikiem COVID-19 (co najmniej jeden dzień) i dzieci poniżej 16 roku życia. Proponuje się, aby pracodawcy mieli możliwość sprawdzenia danych paszportu pracownika, który do tej pory był dostępny tylko dla usługodawców. Celem jest również stworzenie cudzoziemcom warunków do posługiwania się paszportem.

Wycieczki. Proponuje się zezwolenie na wycieczki zarówno w otwartych, jak i zamkniętych przestrzeniach z udziałem do 25 osób, pod warunkiem ich wstępnej rejestracji.

Pogrzeby. Proponuje się zwiększenie liczby osób, które mogą uczestniczyć w pogrzebach do 50.

Cudzoziemcy. W celu promowania turystyki przyjazdowej proponuje się zezwolenie na wjazd na terytorium Republiki Litewskiej wszystkim obcokrajowcom w pełni zaszczepionym szczepionkami Jonson & Jonson, Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Wspomniany tutaj pojedynczy pakiet wejdzie w życie 31 maja. Ze względu na powszechną ważność szczepów COVID-19 pochodzących z Indii w tym czasie, nawet przechorowani lub zaszczepieni będą musieli wykonać test.

Źródło: BNS