Wnioski o dofinansowanie projektów polonijnych do 30 września


Fot. Wilnoteka.lt
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów polonijnych zaplanowanych na 2018 rok. Termin naboru wniosków na I półrocze oraz na projekty całoroczne upływa z końcem września br., na II półrocze - 31 marca 2018 roku.
Dofinansowanie można uzyskać w szczególności na następujące działania:

1. SZKOLNICTWO POLSKIE ZA GRANICĄ:

- zakup materiałów niezbędnych do nauki, tj. zakup materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych i książek,
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych (cena jednostkowa sprzętu nie może przekraczać 500 EUR),
- organizacja/udział w konferencjach oświatowych,
- warsztaty edukacyjne dla nauczycieli j. polskiego,
- organizacja zajęć dodatkowych,
- organizacja imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży (np. olimpiady, dyktanda, zawody sportowe), uroczystości rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego,
- wycieczki edukacyjne po Litwie i do Polski.

2. KULTURA I SZTUKA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:

- organizacja przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizacja środowisk polskich, w tym m.in. organizacja:
     - konferencji, seminariów, pokazów filmów polskich,
     - obchodów ważnych rocznic historycznych,
     - kombatanckich uroczystości rocznicowych,
    - wieczorów autorskich artystów, koncertów, wystaw, przedstawień oraz warsztatów teatralnych, dni kultury polskiej,
- zakup sprzętu komputerowego (cena jednostkowa sprzętu do 500 EUR),
- zakup lub przygotowanie wydawnictw i publikacji upamiętniających historię Polaków za granicą,
- komputeryzacja i archiwizacja zbiorów bibliotecznych,
- opieka nad miejscami pamięci narodowej.

Budżet wydarzenia szacowany powinien być na kwotę wyższą niż tysiąc euro. Wnioski o dofinansowanie nieprzekraczające tej kwoty rozpatrywane są na bieżąco w ramach tzw. małych projektów. Wnioski należy składać wyłącznie na specjalnym formularzu, który można znaleźć na stronie internetowej ambasady. Wypełnione zgłoszenia należy przesłać na adres e-mailowy: wilno.amb.wk@msz.gov.pl  Więcej informacji znaleźć można na stronie Ambasady RP.

Jednocześnie przypominamy o możliwości składania wniosków do Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" na rok 2018 na jeden z czterech programów: Aktywizacja środowisk polskich na Wschodzie, Edukacja polska na Wschodzie, Kultura polska na Wschodzie oraz Media polskie na Wschodzie. Szczegółowe informacje oraz formularze można znaleźć na stronie Fundacji. Termin składania wniosków na rok 2018 upływa 30 września 2017 roku.

Na podstawie: wilno.msz.gov.pl, pol.org.pl