Wprowadzenie relikwii św. Faustyny z Łagiewnik do Wilna


Fot. archiwum
Relikwię św. siostry Faustyny Kowalskiej uroczyście wprowadzono w środę, w 116. rocznicę urodzin świętej, z krakowskich Łagiewnik do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie, w którym znajduje się pierwszy oryginalny obraz Jezusa Miłosiernego. Uroczystość odbyła się podczas wieczornej mszy świętej. Po mszy zostało udzielone błogosławieństwo relikwią świętej.
„Relikwie św. Faustyny są już w kilku miejscach w Wilnie, a także poza Wilnem, ale dotychczas nie posiadało ich Sanktuarium Miłosierdzia Bożego” – informuje Emilia Karczewska z Wileńskiego Centrum Pielgrzymkowego.

Relikwię, cząstkę kości świętej, wileńskiemu sanktuarium przekazało Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach. Została ona umieszczona w relikwiarzu autorstwa litewskiej artystki-jubilerki Jurgity Erminaitė-Šimkuvienė, wybranym spośród dziewięciu zgłoszonych projektów.

„Relikwiarz został umieszczony w głównej nawie świątyni przy obrazie „Jezu, ufam Tobie”, a został stworzony z inspiracji zaczerpniętych z «Dzienniczka» św. Faustyny” – mówi Karczewska.

Podstawę relikwiarza stanowi patena, na której ustawiono krzyż z dwoma promieniami z rubinów i topazów, nawiązujący do promieni wpływających z serca Jezusa przedstawionego na obrazie. Wokół krzyża w wianku umieszczono 50 fiołków i pięć róż symbolizujących Koronkę do Miłosierdzia Bożego, którą podyktował Jezus siostrze Faustynie w Wilnie we wrześniu 1935 roku.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie mieści się w niewielkiej, jednonawowej świątyni przy ul. Dominikańskiej, ufundowanej w 1536 roku przez Ulrycha Hozjusza, zarządcę mennicy w Wilnie. Fundację wsparł także król Zygmunt Stary. Po III rozbiorze Polski w 1795 roku kościół przekształcono w cerkiew, co pociągnęło za sobą duże zmiany w wystroju. Widoczną dzisiaj gotycką absydę odbudowano dopiero w 1971 roku.

28 września 2005 roku w kościele umieszczono obraz Miłosierdzia Bożego, namalowany w 1934 roku w Wilnie według osobistych wskazówek św. Faustyny. Wcześniej obraz znajdował się w pobliskim polskim kościele św. Ducha.

Na podstawie: inf.wł., PAP