Wstrzymano działalność Ūkio bankas


Fot. wilnoteka.lt
Centralny Bank Litwy ograniczył działalność Ūkio bankas, wyznaczono tymczasowego zarządcę banku. W ciągu co najmniej sześciu dni nie będą realizowane żadne operacje finansowe.
Czasowy zarządca banku Adomas Audickas został zobowiązany do zaproponowania rozwiązań, które umożliwią wywiązanie się ze zobowiązań wobec klientów banku. Przedstawiciele banku nie komentują sytuacji, z jego właścicielem Władimirem Romanowem nie udaje się skontaktować.

Zarząd Centralnego Banku Litwy podjął decyzję o wstrzymaniu działalności banku z powodu ujawnionych podczas inspekcji ryzykownych tendencji działalności banku w ostatnich latach, szkodliwych działań akcjonariuszy, niewykonywania zaleceń instytucji nadzorczej. Po dokonaniu weryfikacji zebranych danych ustalono, że po utworzeniu specjalnej rezerwy na spłatę kredytów problematycznych, z uwzględnieniem wartości innego majątku banku, wartość majątku Ūkio bankas będzie mniejsza niż jest to deklarowane w dokumentach przedstawionych instytucjom nadzorczym. Bank nie zachowuje zatem zasad ostrożności co do decyzji kredytowych.

Na sześć dni, gdy tymczasowy zarządca banku będzie oceniał jego sytuację, zostanie wstrzymana wszelka działalność banku. Już teraz zamknięte są oddziały na całej Litwie, nie działają bankomaty ani system bankowości elektronicznej.

Prezes Centralnego Banku Litwy Vitas Vasiliauskas poinformował także, że gdy w ostatnich dniach klienci banku zaczęli wycofywać z niego lokaty pieniężne, Ūkio bankas utracił płynność finansową. "Jeszcze kilka dni i bank nie miałby w ogóle środków" - stwierdził V. Vasiliauskas.

Masowe wycofywanie lokat pieniężnych zaczęło się - zdaniem V. Vasiliauskasa - po publicznych oświadczeniach W. Romanowa na temat zadłużonego klubu sportowego Žalgiris, którego właścicielem do ubiegłego tygodnia był sam Romanow.

Dokumenty Ūkio bankas zostały przekazane prokuraturze, która już wszczęła dochodzenie w sprawie roztrwonienia mienia.

Mimo nasuwających się porównań z sytuacją banku Snoras, który zbankrutował nieco ponad rok temu, V. Vasiliauskas zapewnił, że sytuacja w Ūkio bankas jest inna. "W przypadku banku Snoras mieliśmy do czynienia z możliwą działalnością przestępczą, a tu są po prostu zadawnione problemy banku, nad którymi już pracowano. Pozostaje skonstatować, że plan nie został zrealizowany" - stwierdził prezes Centralnego Banku Litwy. Podkreślił, że priorytetem tymczasowego zarządcy banku będzie umożliwienie dalszej działalności banku.

Premier Algirdas Butkevičius apelował w mediach o zachowanie spokoju. "Nie ma żadnego zagrożenia, nie trzeba wszczynać paniki, wszystkie lokaty mieszkańców są ubezpieczone i nie ma tam dużych sum. Bezpieczeństwo lokat gwarantuje państwo".

Na podstawie: BNS

Komentarze

#1 jaki kraj - takie banki

jaki kraj - takie banki

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.