Wybierz nazwę skweru na Śnipiszkach


Wizualizacja skweru na Śnipiszkach, fot. vilnius.lt
W dzielnicy Śnipiszki, pomiędzy ulicami Giedraičių i Kintų wkrótce powstanie nowy skwer. Nie ma on na razie oficjalnej nazwy, dlatego stołeczny samorząd ogłosił sondaż: mieszkańcy miasta mogą zagłosować na jedną z dziewięciu proponowanych nazw. Nawiązują one do historycznych nazw ulic oraz znanych osób, które mieszkały na Śnipiszkach.
Nowa przestrzeń rekreacyjna powstaje pomiędzy wieżowcami wyrastającymi jak grzyby po deszczu na Śnipiszkach – dawnej dzielnicy drewnianych domków jednorodzinnych.   

Na skwerze będą nie tylko zieleńce, ścieżki spacerowe, ławki, place zabaw dla dzieci, lecz również plac imprez, a nawet wieża widokowa.

Nazwę nowego skweru zatwierdzi Rada Miasta, ale uwzględniona zostanie opinia mieszkańców. Władze miejskie przedstawiły kilka propozycji:

Kintų skveras – nazwa nawiązująca do pobliskiej ulicy.

Šnipiškių aikštė, czyli plac Śnipiski – od nazwy dzielnicy.

Šiaudinės aikštė, czyli plac Słomianki – od historycznej nazwy tego terytorium.

Šiaudinės parkas, czyli park Słomianki.

Samuelio Fino aikštė, czyli plac Samuela Finna. Imię tego żydowskiego naukowca, pisarza i wydawcy nosi jedna z ulic na Śnipiszkach. Samuel Finn wykładał Biblię i język hebrajski w wileńskiej Szkole Rabinów. W 1860 r. opublikował pierwszą w języku hebrajskim książkę o historii Żydów w Wilnie (Kirija Neemana). W latach 1860-1881 wydawał czasopismo w języku hebrajskim „Ha-Karmel”. Na prawym brzegu Wilii miał cegielnię i tartak.

Šnipkos skveras, czyli skwer Sznipki. Kupiec wileński Paweł Sznipka był właścicielem dworu, który w XVI wieku znajdował się na terenie obecnej dzielnicy Śnipiszki. Od nazwiska Sznipka stworzona została nazwa Śnipiszki.

Jurgio Viščako skveras, skwer Jurgisa Viščakasa. Prof. J. Viščakas – litewski naukowiec, prekursor fizyki laserowej urodził się w 1927 r. na Śnipiszkach, mieszkał przy ul. Daugėliškio (dawna nazwa – Trzecia Słomianka).

Vincento Slendzinskio skveras, czyli skwer Wincentego Sleńdzińskiego. Wincenty Sleńdziński był malarzem, powstańcem styczniowym. Po powrocie z zesłania aż do śmierci mieszkał na Śnipiszkach, przy obecnej ul. Giedraičių (dawniej – Chocimska).

Juozo Valento Steponaičio skveras, czyli skwer Józefa Walentego Stefanowicza. Pochodził z Jaszun, był najbardziej znanym w okolicy kowalem, a jednocześnie właścicielem wynajmu dorożek, innowatorem, który już w 1906 r. produkował lekkie karoce na gumowych oponach. 

Głosowanie odbywa się tutaj

Na podstawie: vilnius.lt, madeinvilnius.lt