Wyniki XXXII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego miasta Wilna


Fot. Organizatorzy
9-10 lutego odbył się II etap XXXII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Tegoroczna olimpiada języka ojczystego została poświęcona 230. rocznicy Konstytucji Trzeciego Maja, a mottem były słowa Julii Hartwig „Czyż nie istniejemy dzięki temu,/ co nas różni,/ dzięki odwadze różnienia się”.

W tym roku olimpiada miasta Wilna (zresztą, jak i eliminacje rejonowe) po raz pierwszy przebiegała zdalnie. Organizatorami etapu miejskiego było koło metodyczne nauczycieli języka polskiego m. Wilna oraz Gimnazjum im. Władysława Syrokomli. Olimpiada została zorganizowana na platformie Microsoft Teams i trzeba stwierdzić, że strona techniczna nie zawiodła, a odwrotnie – pomogła, by w tych trudnych czasach izolacji zawody mogły się odbyć.

W skład komisji oceniającej weszli nauczyciele stołecznych szkół: Grażyna Berdešiūtė-Starynina, Teresa Król, Jolanta Kuźmicka, Oswald Kuźmicki, Jolanta Pacyno, Stanisława Wielisiejczyk oraz dr Halina Turkiewicz, docent Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, której poloniści miasta Wilna są niezmiernie wdzięczni za pomoc w ocenianiu, jak też udzielenie cennych wskazówek w przygotowaniu się do kolejnego etapu.

Jak w rozmowie z Wilnoteką przyznała dr H. Turkiewicz, tegoroczna olimpiada okazała się również dla niej niemałym wyzwaniem ze względu na fakt, że odbywała się zdalnie. „W moim odczuciu przeszkadza to trochę w bardziej obiektywnej ocenie poziomu uczestników. Prace pisemne wyróżniały się mniejszą liczbą błędów językowych. To pocieszające, ale daje trochę do myślenia: czy wszystkie prace były naprawdę samodzielne?”.

Zauważyła, że wśród tematów wypowiedzi ustnych nadal dominuje klasyka (m.in. Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa).

„Było też paru uczestników, którzy nieźle radzili sobie z interpretacją poezji Tadeusza Różewicza czy Wisławy Szymborskiej. Szkoda tylko, że w wypowiedziach na ten temat dominuje często ogólnikowa opinia krytyków czy historyków literatury, mniej zaś jest zrozumiałe, co tak naprawdę zainteresowało młodego człowieka w samej twórczości. Niezbędne jest także głębsze spojrzenie na poetykę i specyfikę tego czy innego autora. Do zmagań na poziomie republikańskim mamy jeszcze trochę czasu, więc życzę uczestnikom, żeby jak najbardziej owocnie go wykorzystali” – przemyśleniami na temat olimpiady podzieliła się docent Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego.  

Po dwudniowych zmaganiach komisja wyłoniła następujących zwycięzców stołecznego etapu olimpiady:

I miejsce

Kamila Zujewicz, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie (naucz. Anna Jasińska);

II miejsce

Karol Ragucki, Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie (naucz. Elwira Bielawska);

Monika Kołoszewska, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie (naucz. Danuta Szejnicka);

III miejsce

Margarita Biveinytė, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie (naucz. Renata Slavinskienė);

Sylwia Rogoża, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie (naucz. Łucja Minowicz);

Amina Elkady, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie (naucz. Regina Paszuta).

Na krajowy etap zakwalifikowały się również Milena Zarankaitė z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie (naucz. Łucja Minowicz), Jowita Ławrynowicz z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie (naucz. Joanna Szczygłowska) oraz Julia Dowgiało, Natalia Rutkowska, Agnieszka Petrikaitė z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie (naucz. Renata Slavinskienė).

Wszystkim zwycięzcom życzymy sukcesów w eliminacjach krajowych XXXII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, które odbędą się również zdalnie 2-3 marca 2021 r.

Na podstawie: Organizatorzy, inf. wł.