Wysokie odznaczenia Państwa Litewskiego dla polskich polityków


Fot. president.lt
Prezydent Dalia Grybauskaitė przyznała polskim politykom Ordery „Za zasługi wobec Litwy” za wkład w rozwijanie stosunków pomiędzy Litwą i Polską, poprawę współpracy politycznej, kulturalnej, gospodarczej i społecznej pomiędzy obu krajami. Wśród uhonorowanych – marszałkowie senatu i sejmu, premier, ministrowie obrony narodowej i spraw zagranicznych, ambasador RP na Litwie.Wysokimi odznaczeniami Państwa Litewskiego zostali uhonorowani:

Krzyżem Wielkim Orderu „Za zasługi wobec Litwy”

Stanisław Karczewski
– marszałek Senatu RP

Marek Kuchciński – marszałek Sejmu RP

Mateusz Morawiecki – prezes Rady Ministrów RP

Wielkim Krzyżem Komandorskim Orderu „Za zasługi wobec Litwy”

Mariusz Błaszczak – minister obrony narodowej RP

Jacek Czaputowicz – minister spraw zagranicznych RP

Adam Kwiatkowski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Paweł Soloch – szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP

Krzysztof Szczerski – sekretarz stanu, szef Gabinetu Prezydenta RP

Halina Szymańska – szef Kancelarii Prezydenta RP


Krzyżem Komandorskim Orderu „Za zasługi wobec Litwy”

Urszula Doroszewska – ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP na Litwie

Wojciech Kolarski – podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydent RP

Krzysztof Krajewski – dyrektor Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Marcin Przydacz – zastępca dyrektora Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP

 
Krzyżem Oficerskim Orderu „Za zasługi wobec Litwy”

Przemysław Czarnek – wojewoda lubelski

Jarosław Kraszewski – dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, generał brygady

Jarosław Stawiarski – marszałek województwa lubelskiego

Krzyżem Kawalerskim Ordery „Za zasługi wobec Litwy”

Krzysztof Stanowski – dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu miasta Lublin

Dominika Stecyk – gł. specjalista Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP.

Dekret prezydent Litwy w sprawie przyznania wysokich odznaczeń Państwa Litewskiego został podpisany 20 lutego 2019 roku.

Na podstawie: lrp.lt