Wystawa fotografii "Pięć lat organizacji światowego konkursu - Wiary i wierni tego świata"


Fot. Haris Shakhmametiew
We czwartek, 30 lipca 2015 r., o godz. 17.00, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) odbędzie się wernisaż wystawy fotografii "Pięć lat organizacji światowego konkursu - Wiary i wierni tego świata", wybrane prace fotograficzne.


Ponieważ od czasów antycznych terminy "religia" i "wiara" w różnych językach nabrały wielorakich znaczeń i odniesień, nie sposób ostatecznie powiedzieć, że istnieje jednolita wykładnia "wiary" czy "prawdy religijnej", niezmienna w całej intelektualnej i teologicznej historii Wschodu i Zachodu, w różnych kulturach pojmowana przecież inaczej. Z drugiej strony, trudno jest także określić, jak wielki udział przypada językowi religii świata, jako sile duchowej, jej obrazom, elementom kultów oraz wierzącym w kształtowaniu postaw autentycznej pobożności, jak również moralności społecznej, która w szerokim znaczeniu rządzi ludzkim życiem. Kwestia wiary oraz wiernych tego świata jest niejako namysłem nad ujawnieniem się świadomości religijnej człowieka, ale także moralizującym rozważaniem ostatecznego celu jego istnienia oraz jego miejsca we Wszechświecie.

W prezentowanym zbiorze zdjęć konkursowych, które są pełne temperamentu autorskiego, wysokiego kunsztu fotograficznego i zaangażowania artystycznego w treść, ich autorzy powracają do wyrażenia w formie artystycznej sztuki fotograficznej idei najdonioślejszych, jakie towarzyszą dzisiejszym preferencjom religijnym, przeświadczeniom i różnorodnym namysłom nad wiarą i wiernymi tego świata. Autorzy eksponowanych prac fotograficznych na wystawie pokonkursowej starali się więc pokazać problematykę wiary możliwie wszechstronnie z punktu widzenia fotografii. Jest to zatem zaproszenie do osobistej refleksji artystycznej, która ma na celu uwrażliwić na kontekst dzisiejszych odmienności religijnych i wartościowań na temat wiary, zróżnicowanych opinii, w których, mimo wszystko, przejawia się idea konstytuująca jedność kulturowo-religijną współczesnego świata odrębności narodowych i kulturowych. 

Wystawa fotografii "Pięć lat organizacji światowego konkursu - Wiary i wierni tego świata"
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76)
30 lipca 2015 r. godz. 17.00
Wstęp wolny 


Na podstawie: polskidom.lt
Data: 
30.07.2015 - 17:00 - 18:00