Wystawa prac uczniów „Mickiewiczówki” w litewskim sejmie


Wystawa prac uczniów Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie w Sejmie RL, fot. Waldemar Dowejko
37 prac plastycznych wykonanych przez 32 uczniów Gimnazjum im. A. Mickiewicza, od klasy 5 do maturalnej, złożyło się na wystawę „Nasz wielobarwny kraj”, poświęconą 100-leciu niepodległości Litwy. Wystawa jest eksponowana w budynku Sejmu RL. Otwarcie wystawy odbyło się z udziałem autorów oraz litewskich parlamentarzystów.
Wystawa została przygotowana na 100-lecie niepodległości Litwy. Tytuł „Nasz wielobarwny kraj” obejmuje szerokie spektrum tematów: dom rodzinny, szkoła, sztuka litewska, własne widzenie świata – wszystko co się wiąże z Litwą.

Prace powstały z inspiracji nauczycielki plastyki Swietłany Bogdanowej, która wraz ze swoimi uczniami co roku przygotowuje wystawę w którejś z przestrzeni publicznych. W ubiegłych latach były to Muzeum Adama Mickiewicza, Instytut Polski w Wilnie, Polska Galeria Artystyczna „Znad Wilii”, Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Tegoroczny temat i okazja niejako wymusiły przestrzeń wystawienniczą. „Stało się to nie tylko za sprawą naszych dobrych chęci, lecz również dzięki dobrej woli pracowników sejmu, którzy zgodzili się udostępnić nam miejsce na wystawę w budynku Sejmu Litwy. Dla uczniów było to ważne wydarzenie. Organizatorzy zadbali o program. Najpierw uczniowie zostali zaproszeni na lekcję obywatelskości w sali konferencyjnej, mieli też spotkanie z posłami, otrzymali dyplomy i upominki. Każdy autor został zauważony, każdemu z nich posłowie uścisnęli rękę. Zwiedzili budynek parlamentu, mieli okazję dowiedzieć się, gdzie odbywają się posiedzenia plenarne, a gdzie – uroczyste, gdzie jest miejsce przeznaczone dla prezydent Litwy. Zapoznali się więc z pracą posłów i przedstawili swoje prace, czyli była to i wystawa, i jednocześnie lekcja wychowania obywatelskiego” – powiedział Wilnotece dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie Czesław Dawidowicz.

Dyrektor przyznał, że jest dumny ze swoich uczniów: „Prace są bardzo ciekawe, całość ma też oryginalną i pomysłową oprawę. Sądzę, że obecny na otwarciu przewodniczący sejmowego Komitetu Oświaty i Nauki Eugenijus Jovaiša bynajmniej nie z grzeczności powiedział, że prace naszych uczniów są piękne i różnorodne”.

Na podstawie: inf.wł.