Wystawa "7 przedmiotów"


Dzieło Nerijusa Erminasa
W dniach 19 listopada-11 grudnia w Centrum Kultury w Solecznikach (ul. Wileńska 48) będzie można obejrzeć wystawę "7 przedmiotów", na którą złożą się prace siedmiu rzeźbiarzy: sześciu Litwinów i Polaka. Otwarcie wystawy 19 listopada o godz. 18.00. Wystawa jest mobilna i będzie można ją zobaczyć także w Wisagini i Nowych Święcianach.
Na wystawie "7 przedmiotów" swoje dzieła zaprezentuje siedmiu dobrze znanych na Litwie współczesnych rzeźbiarzy: Nerijus Erminas, Andrius Erminas, Jonas Aničas, Tauras Kensminas, Algis Kasparavičius, Rimantas Milkintas i Rafał Piesliak.

"7 przedmiotów" koncentruje się na obiekcie rzeźbiarskim. Autorzy wystawianych dzieł należą do młodego pokolenia litewskich rzeźbiarzy, od dziesięciu lat aktywnych na scenie sztuki współczesnej. Chociaż autorzy nie są rówieśnikami, kilku z nich - Jonas Aničas, Tauras Kensminas - to niedawni absolwenci Wileńskiej Akademii Sztuki, a Rimantas Milkintas, Nerijus i Andrius Erminasowie oraz inni są już stałymi bywalcami sceny artystycznej Litwy i dobrze znanymi artystami, a do jednego pokolenia są zaliczani ze względu na charakterystykę swej twórczości: konceptualnej, refleksyjnej, poszukującej nowych form wyrazu w sztuce. Prezentowane przez autorów obiekty obejmują szerokie spektrum tematyczne: od kontekstu społecznego oraz nawiązującego do dzisiejszej polityki, po subiektywne, międzyludzkie, egzystencjalne tematy bez czysto formalnych aspektów, związanych z konstruowaniem form i objętości dzieła.

Pomysł urządzenia mobilnej wystawy, przeznaczonej dla regionu Litwy Wschodniej, zrodził się pod wpływem obecnej sytuacji kultury Litwy, w której dostrzegalna jest wyraźna centralizacja sztuki w wielkich miastach. Dążąc do zmiany tej tendencji i promowania zainteresowania sztuką tworzoną na Litwie poza wielkimi miastami, szczególnie w regionach, wybrano dla projektu kierunek Litwy Wschodniej. To kraina obejmująca samorządy Wisagini, Święcian oraz Solecznik, wyróżniająca się wielokulturowością i większą koncentracją mieszkańców narodowości nielitewskiej.

Organizująca projekt Galeria (AV17) to działająca od pięciu lat placówka aktywna w sferach współczesnej rzeźby, instalacji i konceptualnej biżuterii, która poza stałą działalnością wystawową kilka razy do roku realizuje także różne międzynarodowe i regionalne projekty artystyczne oraz edukacyjne. Galeria prowadzi projekty wymiany z twórcami zagranicznymi i litewskimi, a także z galeriami sztuki, promując sztukę współczesną w naszym kraju i całej Europie.

W dzień otwarcia wystawy, 19 listopada, o godz. 16.00 odbędzie się wykład edukacyjny "7 przedmiotów", który poprowadzi jeden z twórców wystawy, wykładowca Rimantas Milkintas.

Nerijus Erminas: Paniręs

Andrius Erminas: Kailis
 

Wystawa "7 przedmiotów"
19 listopada-11 grudnia 2015 r.
Otwarcie wystawy: 19 listopada o godz. 18.00 
Centrum Kultury w Solecznikach (ul. Wileńska 48)
W czasie trwania projektu wystawa będzie dostępna w trzech miastach Litwy Wschodniej: Wisagini, Nowych Święcianach i Solecznikach.
Organizatorem projektu jest galeria (AV17), projekt wspiera Rada Kultury Litwy.